Motie Sla je slag met veggie-dag


6 juli 2023

Motie 238/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

  1. Plantaardig eten bijdraagt aan een duurzamere en diervriendelijkere wereld;
  2. Het college heeft toegezegd in gesprek te gaan met Utrechtse horecagelegenheden over het animo voor een “veggie-dag”;
  3. Het college aan heeft gegeven dat marketingcampagnes ingezet kunnen worden voor het verduurzamen van Utrecht in de vorm van binding van duurzame bedrijven aan de stad.

Overwegende dat:

  1. Het aanbieden van vegetarische en veganistische opties bijdraagt aan de verduurzaming van horecabedrijven;
  2. Een wekelijkse “veggie-dag” in Utrechtse horecagelegenheden bijdraagt aan de normalisering van en verleiden tot vegetarisch en/of veganistisch eten;
  3. Het vorige college in 2021 een voorstel van de Partij voor Dieren voor een stadsbrede “veggie-dag” overnam, maar daar geen vervolg aan is gegeven;
  4. De groep klanten die behoefte heeft aan plantaardige opties in horeca groeiende is.

Draagt het college op:

  1. In overleg met de Utrechtse horecagelegenheden een plan op te stellen voor een gecoördineerde “veggie-dag”;
  2. Als er sprake is van benodigde middelen voor communicatie hiervoor dekking te zoeken vanuit de budgetten van Utrecht Marketing of andere reguliere stadspromotiebudgetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt

Deze motie is ingetrokken, omdat de wethouder een gedeelteliijke toezegging deed. Als blijkt dat dit toch niet voldoende is, dan komen we erop terug.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen