Motie Refuse, Rethink, Reduce


6 juli 2023

Motie 271/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van Voorjaarsnota en Jaarstukken 2023,

Constaterende dat:

1. Netcongestie op korte termijn ook in Utrecht een uitdaging zal vormen;

2. Er reeds inzet is op het gebied van besparen om deze problematiek aan te pakken;

3. We ons in een urgente klimaatcrisis bevinden.

Overwegende dat:

1. Alle beschikbare middelen moeten worden ingezet om netcongestie te verminderen;

2. Minder energie verbruiken een effectieve manier is om de belasting op het energienetwerk te verminderen en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk te verkleinen;

3. Een circulaire economie leidt tot een vermindering van de vraag naar energie en grondstoffen, wat bijdraagt aan het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van een circulaire economie;

4. Een circulaire economie positieve bijeffecten kan hebben zoals dat het kan leiden tot veranderingen in consumentengedrag, zoals bewuste keuzes voor duurzame producten, hergebruik en reparatie, en het verminderen van voedselverspilling.

Draagt het college op:

1. De R-ladder actief onder de aandacht te brengen bij bestaande bedrijven in Utrecht en hen te motiveren om te streven naar de hoogste strategie├źn van circulariteit, dus Refuse, Rethink en Reduce;

2. Bij de beoordeling van vestigingsaanvragen van bedrijven, te vragen naar hun beleid als het gaat om de R-ladder en dit mee te wegen in de overwegingen;

3. Bij de beoordeling van vestigingsaanvragen van bedrijven aan te sporen om een beter plan wanneer er geen of niet-ambitieus beleid is op dit gebied;

4. Het hanteren van de R-ladder expliciet op te nemen in de uitwerking van de visie Utrecht Circulair.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten Alblas, ChristenUnie
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Titus Stam, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, S&S

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, D66, Denk, SBU, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Amendement Een startbudget voor de Groene Verantwoordingsdag

Lees verder

Motie Geen studievertraging door discriminatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer