Motie Rookvrij op en langs de sport­velden en school­pleinen


10 november 2016

Motie 230/2016 Programmabegroting 2017

De raad van de gemeente Utrecht bijeen in vergadering op 10 november 2016 ter behandeling van de Programmabegroting 2017:

Constaterende dat:

  • ‘Gezondheid’ in de begroting wordt benoemd als een belangrijke maatschappelijke waarde;
  • Gezondheid gebaat is bij een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving;
  • De Gemeente Utrecht zich heeft verbonden aan het FC Utrechtprogramma ‘Rookvrije Generatie’ (geïnitieerd door de Hartstichting);

Overwegende dat:

  • Een rookvrije Utrechtse generatie begint met het rookvrij maken van plaatsen waar veel jongeren een groot deel van hun tijd verblijven, zoals schoolpleinen en sportverenigingen
  • Er relatief weinig Utrechtse schoolpleinen en sportvelden rookvrij zijn

Spreekt als haar wens uit:

  • In overleg met de gebruikers ook het stadhuis (eventueel vanaf de verbouwing) rookvrij te maken.

Roept het college op:

  • Zich integraal (Volksgezondheid, Onderwijs en Sport) in te spannen om met de besturen van scholen en sportverenigingen zo snel mogelijk zoveel mogelijk schoolpleinen en sportvelden rookvrij te krijgen
  • Bij de Voorjaarsnota 2017 te rapporteren over zowel inzet als resultaat

En gaat over tot de orde van de dag.

Judith Thielen, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marloes Metaal, CDA
Bouchra Dibi, PvdA
Tara Scally, GroenLinks
Maarten van Ooijen, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PvdD, PvdA, GL, CU, D66, S&S, SP, 1lidvanSBU

Tegen

CDA, 1lidvanSBU