Motie Slimme routes, toegan­ke­lijke routes


10 november 2016

Motie 195/2016, Programmabegroting 2017

Constaterende dat:

 • Veel Utrechtse straten niet geschikt zijn voor mensen met een beperking (fysiek dan wel visueel);
 • Veel op- en afritten niet geschikt zijn voor mensen met een beperking, rolstoel, rollator of kinderwagen;
 • Niet-synchroon lopende op- en afritten gevaarlijk zijn;
 • Het college heeft toegezegd te communiceren over slimme routes richting de (binnen)stad voor auto’s, fietsers en voetgangers;
 • Informatie over de toegankelijkheid van de Utrechtse straten voor mensen met een beperking momenteel niet wordt verstrekt via de gemeentelijke website.

Overwegende dat:

 • Mensen met een beperking net zo veel, zo niet meer, behoefte hebben aan informatie verstrekking over toegankelijke routes richting de (binnen)stad;
 • De gemeente wel communiceert over de toegankelijkheid van panden;
 • Voor het bezoeken van deze panden een logische route noodzakelijk is.

Draagt het college op om:

 • Een aantal slimme routes richting de (binnen)stad voor mensen met een beperking vast te stellen;
 • Deze routes samen te stellen in samenwerking met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen;
 • Helder te communiceren over deze routes via de gemeentelijke kanalen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tara Scally, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marloes Metaal, CDA
Anne-Marijke Podt, D66
Michel Eggermont, SP
Ruben Post, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Gelijke kansen voor alle Utrechtse leerlingen

Lees verder

Motie Rookvrij op en langs de sportvelden en schoolpleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer