Motie Steden­bouw­kundige structuur niet van steen


9 mei 2019

Motie 57/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 mei 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Keuze richtinggevende modellen voor de verdere planontwikkeling Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat,

Constaterende dat:

• Er wordt gezocht naar een ‘mooie afronding van de kop van de Amsterdamsestraatweg’;
• Een groene invulling ook een mooie afronding kan zijn;
• Er wordt gezocht naar ‘herstel van de singelwand’;
• Bij bijvoorbeeld het Moreelsepark te zien is dat de singel niet alleen maar door stenen omrand hoeft te worden;

Overwegende dat:

• Een open groene plek op deze locatie wenselijk is;
• Stedenbouwkundigen tijdens de RIB hebben aangegeven dat een stedenbouwkundige structuur niet per definitie door bebouwing hoeft te worden aangebracht, maar dat hier ook goed groen voor kan worden ingezet (denk bijvoorbeeld aan een bomenrij, pergola of anderszins groene afscheiding);
• Een ‘gezicht aan de singel geven’ en het ‘aanhelen’ van de Amsterdamsestraatweg en de 1e Daalsebuurt, ook kan door middel van een mooi park of paviljoen;

Roept het college op:

• Bij de uitwerking van de plannen voor het Daalsepark de stedenbouwkundige structuur te realiseren door groene elementen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD