Motie Utrecht, sluit je aan bij Operatie Steen­breek


10 november 2016

Motie 221/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 10 november 2016 ter bespreking van de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

 • De gemeente Utrecht een van de minst groene steden in Nederland is volgens de Universiteit Wageningen;
 • Tegeltuinen zorgen voor grote problemen met wateroverlast, zeker nu er meer regen valt door klimaatverandering;
 • Het verschil in temperatuur tussen de stad Utrecht en de omgeving kan oplopen tot 5 graden door het vele gebruik van steen en beton.
 • Groene tuinen steeds vaker verdrongen worden door bestrating, maar veel mensen groen in hun buurt wel erg waarderen;
 • Een groot deel van het stedelijke oppervlakte (landelijk gemiddelde 40%) in bezit is van particulieren;
 • De landelijke stichting Operatie Steenbreek, een initiatief gestart door verschillende universiteiten en milieuorganisaties, gemeenten kennis en een activiteitenpakket aanbiedt waarmee zij in de eigen gemeente bewoners en ondernemers kan inspireren en enthousiasmeren om hun eigen tuin te vergroenen.
 • Operatie Steenbreek hier reeds veel ervaring in heeft en al met verschillende gemeenten, zoals Den Haag en Groningen, samenwerkt;
 • De gemeente Utrecht nog niet is aangesloten bij Operatie Steenbreek.

Overwegende dat:

 • Om biodiversiteitsverlies tegen te gaan en in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering het noodzakelijk is ook actief in te zetten op het stimuleren van particulieren en ondernemers hun tuinen te vergroenen;
 • Wethouder Geldof tijdens de bijeenkomst Biodiversiteit in tuinen en op balkons op 5 juli 2016 aangaf: “Groen en water in onze stad is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar helpt ook om de stad leefbaar en gezond te houden bij hoge temperaturen en bij fikse regenbuien.”;
 • Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau mensen geneigd zijn om te kijken naar de tuinen van hun buurtgenoten en dit mee te nemen in hun eigen tuinaanleg. Tuinaanleg is in die zin ‘besmettelijk’;
 • De bijdrage die gevraagd wordt voor deelname aan Operatie Steenbreek slechts €5.000,- per jaar is, wat slechts 0,0004% van de totale gemeentebegroting is.

Roept het college op om:

 • Zich in 2017 aan te melden als deelnemer aan Operatie Steenbreek en de hiervoor benodigde €5000,- vrij te maken en te financieren uit het programma Openbare Ruimte & Groen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, CU, S&S, PvdA, CDA, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

VVD, D66

Lees onze andere moties

Motie Behoud bescherming Utrechtse soorten

Lees verder

Motie Niet stoken voor de buitenlucht!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer