Motie Verlaag afsluit­kosten stads­ver­warming


14 april 2016

Motie 44/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 14 april 2016, in het debat over stadsverwarming,

Constaterende dat:

 • bewoners al een hoge aansluitvergoeding voor de verplichte stadsverwarmingsaansluiting hebben betaald (in de meeste gevallen rond de €4.000,- per woning);
 • Eneco hoge afsluitkosten voor stadsverwarming in rekening brengt voor het verwijderen van de aansluiting, vaak oplopend tot een bedrag tussen de €3.000,- en €4.000,- bij bewoners met een woning tot 15 jaar oud die de levering van stadswarmte wensen te beëindigen;
 • Eneco veel lagere afsluitkosten in rekening brengt voor woningen van 15 jaar of ouder (€393,25 incl. BTW);
 • de gemeente stadsverwarming verplicht heeft gesteld in het oostelijke deel van Leidsche Rijn;
 • over afsluitkosten van een (verplichte) stadsverwarmingsaansluiting geen afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst tussen de gemeente en Eneco.

Overwegende dat:

 • in het door de raad vastgestelde Energieplan verduurzaming van de Utrechtse woningvoorraad, meer keuzevrijheid voor afnemers van stadsverwarming, grotere transparantie en betere prikkels voor energiebesparing speerpunten zijn;
 • stadsverwarming niet meer per definitie de duurzaamste optie is voor verwarming van een woning;
 • Utrechtse burgers die hun eigen woning willen verduurzamen door hoge afsluitkosten voor het beëindigen van de levering van stadsverwarming hun duurzaamheidsambities laten varen;
 • het verschil in afsluitkosten tussen de eerste periode van 15 jaar en daarna wel heel groot is, terwijl de financiële bijdrage van de consument aan het stadsverwarmingsnet jaarlijks toeneemt door betaling voor gebruik;
 • deze afsluitkosten ook fors hoger zijn dan de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting, die tussen de € 150,- en € 650,- liggen;
 • het college in de raadsbrief van 12 april 2016 meldt dat het besloten heeft de verplichting tot directe verwijdering van de leidingen na afsluiting te laten vervallen;
 • hiermee een groot deel van de argumentatie van Eneco voor de hoge afsluitkosten is weggevallen.

Roept het college op:

 • in de onderhandelingen met Eneco afspraken te maken over het verlagen van de afsluitkosten - uiteraard zonder gemeentelijke bijdrage - en hierbij als uitgangspunt de gemiddelde afsluitkosten van een standaardgasaansluiting voor kleingebruikers van de drie grootste netbeheerders (Enexis, Stedin en Liander) te nemen en de raad over de uitkomsten te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.

Matthijs Sienot (D66)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Ruben Post (PvdA)
Jolande Uringa (CU)
Sander van Waveren (CDA)
Reinhild Freitag (S&S)


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen