Motie Verlaag de maxi­mum­snelheid op de Einst­eindreef van 70 naar 50 km/u


30 april 2015

Motie 35/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 30 april 2015 ter bespreking van het raadsvoorstel Herprogrammering FES-middelen;

Constaterende dat:

 • De maximumsnelheid op de Einsteindreef 70 km/u is;
 • De snelheid op de omliggende wijkverbindingswegen Franciscusdreef en Brailledreef recent is teruggebracht van 70 km./u naar 50 km/u;
 • Snelheidsverlaging op de Einsteindreef al was opgenomen in het collegeprogramma 2010-2014, maar tot nu toe niet is uitgevoerd;

Overwegende dat:

 • Als gevolg van diverse (beoogde) maatregelen, zoals Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar en het Maatregelenpakket Utrecht-West, de hoeveelheid verkeer op en rondom de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) in de toekomst fors zal toenemen;
 • De grootschalige opwaardering van de NRU volgens de huidige planning past start in 2020;
 • Ook nu al diverse (potentiële) knelpunten in de luchtkwaliteit aanwezig zijn rondom de NRU;
 • Verlaging van de maximumsnelheid zowel de verkeersveiligheid als de luchtkwaliteit bevordert;
 • Het handhaven van een 70km/u-regime na het afschalen van de omliggende Brailledreef en Franciscusdreef en ook gelet op de maximumsnelheid van 50 km/u op de Marnixlaan, niet meer logisch is en verwarring kan oproepen bij de weggebruikers;
 • Alleen het verlagen van de maximumsnelheid zonder het veranderen van de inrichting te weinig soelaas zal brengen;

Draagt het college op:

 • De maximumsnelheid op de Einsteindreef terug te brengen naar 50 km/u en hierop te handhaven;
 • Te verkennen welke herinrichtingsmaatregelen op de Brailledreef en de as Einsteindreef-Marnixlaan mogelijk zijn om de feitelijke snelheid terug te brengen en de verkeersveiligheid te verbeteren en de raad hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post (PvdA)
Eva van Esch (PvdD)
Sander van Waveren (CDA)
Jolande Uringa (CU)


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen ontwikkelvisie zonder duidelijke randvoorwaarden

Lees verder

Motie Bed-Bad-Brood én Begeleiding Blijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer