Motie Vertraging op de bomen­am­bitie, kap dan ook met kappen


6 juli 2023

Motie 252/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2023,

Constaterende dat:

1. Het college de ambitie heeft om voor 2040 60.000 bomen te planten;

2. In de Voorjaarsnota van 2023 staat dat het tempo ten opzichte van deze ambitie vertraagt;

3. Voor sloop en nieuwbouw echter regelmatig bomen worden gekapt.

Overwegende dat:

1. Het voor de leefbaarheid en biodiversiteit in onze stad hard én het tegengaan van de klimaatcrisis hard nodig is dat het aantal bomen (en ander groen) de komende jaren sterk toeneemt;

2. Iedere niet gekapte boom één minder is om te compenseren;

3. Oude bomen bovendien een veel grotere waarde hebben op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, CO2-opname en luchtzuivering;

4. Natuur-inclusief ontwerpen en bouwen het mogelijk maakt om zoveel mogelijk bomen te sparen bij sloop en nieuwbouw.

Draagt het college op:

1. Bij ruimtelijke ontwikkelingen te kappen met kappen door:

a. Sowieso niet te bouwen in de hoofdgroenstructuur;

b. (Zoveel mogelijk) als uitgangspunt te hanteren dat ontwerp en bouw natuurinclusief van aard zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Charlotte Passier, Volt
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, CU, Denk, SBU, GL, CDA, S&S, PVV

Lees onze andere moties

Motie Maak gascompensatie relevanter

Lees verder

Amendement Driemaal 100.000 euro voor dierenhulporganisaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer