Motie Volg de Groene meters van Alterra


8 maart 2018

Motie 53/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake de actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030,

Constaterende dat:

  • Het een waardevolle toevoeging is dat we vanaf nu op basis van het beheersysteem Stadswerken gaan bijhouden hoe de hoeveelheid openbaar toegankelijk groen in en om Utrecht zich ontwikkeld;
  • WUR/Alterra al vanaf 2002 voor 30 grote gemeenten waaronder Utrecht bijhoudt hoeveel vierkante meter openbaar groen er per huishouden beschikbaar is;
  • Er bij de meting door WUR/Alterra kleine oppervlakten groen niet meegenomen worden in de meetgegevens en dat kleine oppervlakten zoals bermen en taluds ook van veel kleinere waarde zijn voor biodiversiteit en gezondheid;
  • De gegevens uit het beheersysteem Stadsbedrijven interessant zijn, en het heel goed is om op deze manier de hoeveelheid openbaar toegankelijk groen in de stad te monitoren, maar niet zonder meer geschikt om te meten of Utrecht aan deze landelijk vastgestelde onafhankelijke norm voldoet.

Overwegende dat:

  • De door WUR/Alterra gehanteerde norm onafhankelijk is en een reëel en goed streefgetal om te zorgen voor een gezonde hoeveelheid openbaar groen in Utrecht;
  • Er niet alleen een indicator, maar ook een norm nodig is om te kunnen beoordelen of de hoeveelheid openbaar toegankelijk groen in de gemeente voldoende is om een goede gezondheid en biodiversiteit te waarborgen;
  • De gemeente zichzelf scherp kan houden door ook serieus te handelen naar de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek door Alterra;
  • Het daarom nodig is niet alleen te monitoren hoeveel vierkante meters groen er zijn volgens de meetmethodiek van het beheersyteem Stadsbedrijven, maar ook de resultaten van het periodieke onderzoek door Alterra te blijven volgen.

Roept het college op:

  • Het onderzoek ‘Groene Meters’ van Alterra, waarvan dit jaar weer een update komt, te blijven volgen;
  • Na verschijnen van updates van ‘Groene Meters’ aan de raad te rapporteren hoe het college kijkt naar de beoordeling van Utrecht en welke mogelijke maatregelen het ziet om de positie indien nodig te verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Iedere Utrechter zijn eigen tuin

Lees verder

Motie Financiering Groenstructuurplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer