Motie Voorkom te allen tijde werk­ver­dringing


26 mei 2016

Motie 75/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 mei 2016 voor het bespreken van het raadsvoorstel bibliotheek van de 21e eeuw,

Constaterende dat:

  • in het reorganisatieplan van de Bibliotheek Utrecht de indruk gewekt wordt, dat personeel wordt vervangen door vrijwilligers;

Van mening dat werkverdringing ongewenst is;

Verzoekt het college:

  • In overleg met Bibliotheek Utrecht het reorganisatieplan zodanig aan te passen, dat er geen sprake zal zijn van werkverdringing van reguliere arbeidsplaatsen;
  • De gemeenteraad hier zsm uiterlijk voor de begroting 2017 over te informeren.

Gadiza Bouazani, PvdA
Eva van Esch, PvdD
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Hilde Koelmans, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SBU, SP

Tegen

GL, D66, VVD, S&S, CU, CDA