Motie WK Street­fishing niet welkom


16 september 2021

Motie 293/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 september 2021

Constaterende dat:

1. Sportvisserij Nederland de wens heeft om het WK Streetfishing in Utrecht te organiseren

2. De Nota Dierenwelzijn benoemt dat hengelen ernstige pijn en stress veroorzaakt bij vissen

  Overwegende:

  1. Het college uit oogpunt van dierenwelzijn de hengelsport niet wil stimuleren en de komst van het WK Streetfishing niet actief gaat ondersteunen, maar geen juridische instrumenten heeft om het evenement te weren (zie beantwoording schriftelijke vragen 194/2021)

  2. De introductie van de visdeurbel in Utrecht een goed voorbeeld is van diervriendelijk beleid en dat het WK Streetfishing hiermee in contrast staat

  3. Eerdere ervaring met een streetfish-evenement in Utrecht leerde dat hengelaars urineerden bij werfkelders en ook hun visgerei achterlieten

   Spreekt uit:

   1. Dat het WK Streetfishing niet welkom is in Utrecht

    Draagt het college op:

    1. Dit signaal over te brengen aan de organisatie van het WK Streetfishing

     En gaat over tot de orde van de dag.

     Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
     Erwin Virginia, GroenLinks
     Tim Schipper, SP
     Mahmut Sungur, DENK
     Tessa Sturkenboom, Student & Starter


     Status

     Aangenomen

     Voor

     PvdD, SP, GL, Denk, PvdA, S&S, SBU

     Tegen

     PVV, CDA, CU, D66, VVD