Motie Wonen in leeg­staande winkel­panden


8 juli 2021

Motie 182/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • Zowel het kernwinkelgebied als andere winkelgebieden steeds meer kampen met leegstand;
  • Er de afgelopen jaren erg veel extra winkelruimte gebouwd is, met als voorbeelden in de binnenstad alleen al het nieuwe Hoog Catharijne, de vergroting van het oude postkantoor en de uitbreiding van de Bijenkorf;
  • De online aankopen toenemen, en ondertussen een groeiende groep mensen uit milieubewustzijn juist minder is gaan kopen;
  • Het college dit wil oplossen door mee te gaan investeren met ondernemers om leegstand tegen te gaan door een creatieve invulling van leegstaande panden, maar ook door een ander soort bezoekers naar de stad te willen trekken.

Overwegende dat:

  • Het aantrekken van een ander soort bezoekers niet per se gewenst is vanuit milieu-oogpunt, omdat dit leidt tot meer reisbewegingen en meer consumptie;
  • Er in Utrecht een woningtekort is en leegstaande winkels al dan niet tijdelijk kunnen bijdragen aan de vraag tot meer woningen.

Draagt het college op:

  • In plannen voor het revitaliseren van alle winkelgebieden, dus ook het kernwinkelgebied, de mogelijkheid te benadrukken dat leegstaande winkelruimte ingezet kan worden als woonruimte;
  • En zich er vervolgens voor in te zetten dat die mogelijkheden ook benut worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Schaf hondenbelasting af

Lees verder

Motie Ontwikkeling vierkante meters groen en blauw inzichtelijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer