Beëin­diging subsidie Mili­eu­centrum niet onder­bouwd


21 januari 2016

Vandaag sprak de Partij voor de Dieren in de raadscommissie Stad & Ruimte met wethouder en andere fracties over het voornemen van het college om de subsidie voor Milieucentrum Utrecht te beëindigen.

In het coalitieakkoord werd met één zin aangekondigd dat de structurele subsidie voor het Milieucentrum beëindigd wordt. Het ontbreekt echter aan een duidelijk onderbouwing en visie waarom de subsidierelatie wordt gestopt en hoe de voortzetting van de taken van het Milieucentrum moet worden gefinancierd als er geen structurele subsidie meer wordt gegeven. Volgens het coalitieakkoord zou Stichting Utrecht Natuurlijk deze taken overnemen, maar zij richten zich helemaal niet op beleidsbeïnvloeding op het gebied van milieuzaken, zoals Milieucentrum doet, maar op milieueducatie. De PvdD vindt stopzetting van de subsidie een zeer onverstandig besluit.

Na de bespreking moet de Partij voor de Dieren concluderen dat dit college hun eigen coalitieakkoord niet uitvoert. Twee punten uit het coalitieakkoord worden in de wind geslagen bij het vaststellen van de beëindiging van de langdurige subsidierelatie met het milieucentrum Utrecht.

  1. De taken van het milieucentrum worden niet door Utrecht Natuurlijk uitgevoerd. Dat kan ook niet, maar daaruit moet dus eigenlijk de conclusie worden getrokken dat het coalitieakkoord moet worden herschreven.
  2. Er is geen doorlichtingsoperatie uitgevoerd naar het Milieucentrum, dat in hoofdstuk 9 van het coalitieakkoord wel als financiële spelregel staat vermeld.

Raadslid Eva van Esch: “Het is schokkend om te moeten concluderen dat dit college plannen uitvoert, maar geen onderbouwing heeft waarom ze dit doet. De wethouder geeft gewoon aan het coalitieakkoord uit te voeren zonder daarvoor een onderbouwing of beleidsvisie voor nodig te hebben. Als op deze manier beleid wordt gemaakt, dan maakt de PvdD zich grote zorgen over het milieubeleid van dit college."

Stopzetting van de subsidie voor het Milieucentrum is niet alleen een slecht plan, het is ook nog eens niet onderbouwd. De gemeente Utrecht is de enige grote gemeente die de subsidie voor een milieucentrum beëindigt, juist nu er steeds meer aandacht komt - en nodig is - voor het milieu en klimaatverandering. Van Esch: "We zijn bang dat het zeer belangrijke werk dat het Milieucentrum nu doet straks komt te vervallen.“

Lees hier de bijdrage aan het commissiedebat terug.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief