Bomenkap Haar­zuilens lijkt illegaal gestart


11 februari 2016

In de week van 9 februari is er begonnen met het kappen van bomen in het Zuiderpark, ten behoeve van de uitbreiding van golfclub de Haar. Enkele bewoners en de Utrechtse Bomenstichting attendeerden de Partij voor de Dieren hierop.

De kap in het Zuiderpark lijkt illegaal, omdat er tegen de verleende kapvergunning beroep is ingesteld door zowel de Utrechtse Bomenstichting als bewonersvereniging Vrienden van de Joostenlaan. Ook is bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd om ervoor te zorgen dat er niet gekapt mag worden totdat het beroep behandeld is. Het verzoek voorlopige voorziening en het beroep worden pas op 18 februari door de rechtbank behandeld en tot die tijd mag de kapvergunning niet gebruikt worden.

Raadslid Eva van Esch vroeg om opheldering bij de gemeente, waarop een toezichthouder poolshoogte is gaan nemen. Toen de fractie foto’s ontving van net gekapte bomen diende zij een handhavingsverzoek in bij de verantwoordelijke afdeling van de gemeente. Ook de Utrechtse Bomenstichting verzocht de gemeente om handhavend op te treden door de terreinbeheerder op te dragen te stoppen met kappen en de plicht op te leggen de illegaal gekapte bomen te vervangen door bomen van minimaal dezelfde soort, omvang en leeftijd.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft inmiddels bericht van de gemeente ontvangen dat de kap tot nader order stilgelegd is. Van Esch: “We zijn blij dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan ons verzoek tot handhaving, maar het is natuurlijk wel zorgwekkend dat het tot illegale kap heeft kunnen komen. Hopelijk kunnen de gekapte bomen gecompenseerd worden”.