Bomen­pa­ra­graaf blij­vertje


21 december 2017

Bomenparagraaf blijvertje

Dankzij de Partij voor de Dieren wordt bij elk ruimtelijk plan inzichtelijk gemaakt wat de invloed op bomen in de omgeving is.

Ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen voor woningbouw of plannen voor de aanleg van wegen, hebben regelmatig invloed op bomen. Er moeten bijvoorbeeld bomen gekapt of verplaatst worden om de plannen mogelijk te maken, of er worden bomen bijgeplant. De Partij voor de Dieren vindt dat voor zowel raadsleden als bewoners inzichtelijk moet zijn wat de gevolgen van ruimtelijke plannen voor bomen zijn.

Raadslid Eva van Esch: “Om te kunnen beoordelen of wij instemmen met een plan wil ik weten welke ecologische- en klimaatwaarden worden aangetast en wat er op dit gebied wordt toegevoegd. De afwegingen rondom bomen moeten helder zijn.”

Al eerder, bij de bespreking van het gemeentelijk bomenbeleid, kreeg de Partij voor de Dieren de toezegging van het college dat in elk plan een zogenaamde ‘bomenparagraaf’ zou worden opgenomen waarin de informatie over aanwezige bomen en de gevolgen van het plan hiervoor gegeven wordt. Onlangs, bij de bespreking van het bestemmingsplan voor de Van Lieflandlaan, bleek deze informatie echter te ontbreken.

Van Esch: “Er staat dan een zinnetje als ‘uitgangspunt van het beleid is om zoveel mogelijk bomen te behouden’. Maar dat is veel te slap, daar kunnen we niets mee. Natuurlijk is dat het uitgangspunt, maar wat betekent dat, en ‘zoveel mogelijk’ ten opzichte van wat?”

Naar aanleiding van de bespreking van het bestemmingsplan Van Lieflandlaan beloofde wethouder Geldof er zorgvuldig op te letten dat vanaf nu in elk ruimtelijk plan een bomenparagraaf opgenomen wordt.

Van Esch: “Dat is goed nieuws. Om bomen te beschermen en te behouden is veel concretere informatie nodig. Daarmee dwingen we het college en onszelf bovendien om echt na te denken over en invulling te geven aan het beleid om bomen te beschermen en te behouden.”