Coali­tie­partners GroenLinks en D66 laten Mili­eu­centrum vallen


9 november 2017

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2018 in de Utrechtse gemeenteraad is een voorstel van de Partij voor de Dieren om de toekomst van het Milieucentrum veilig te stellen door de GroenLinks wethouder en een grote meerderheid van de raad afgewezen. De coalitie van SP, VVD, GroenLinks en D66 besloot in hun coalitieakkoord om de jaarlijkse subsidie aan het Milieucentrum stop te zetten. De door hen bedachte vervanging van de taken en functie van het Milieucentrum blijkt in de praktijk echter niet mogelijk.

Het Milieucentrum zou een overgang moeten maken naar een financieel zelfstandige organisatie en de taken en rollen van het centrum zouden volgens het college overgenomen kunnen worden door Stichting Utrecht Natuurlijk. Deze stichting krijgt daarvoor jaarlijks 3,6 miljoen euro subsidie, terwijl de jaarlijkse bijdrage aan het milieucentrum nog geen 100.000 euro was. De eenmalige bijdrage die het Milieucentrum zegt nodig te hebben om de transitie naar een zelfstandige organisatie te kunnen voortzetten in 2018 bedraagt 50.000. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Maar zowel het Milieucentrum als Utrecht Natuurlijk zeggen dat laatstgenoemde die taken helemaal niet kan en wil overnemen. Dus nu het college de stekker uit het Milieucentrum getrokken heeft, zal niemand die vinger aan de pols van het college houden, kan het Milieucentrum zich niet meer zo hard inzetten voor behoud van Amelisweerd, advies geven aan inwoners, bedrijven en organisaties over milieumaatregelen et cetera.”

In het debat gaf GroenLinks wethouder van Hooijdonk aan dat het een eigen keuze van het Milieucentrum is geweest om zelfstandig te worden, maar dat is niet waar: het college heeft er in haar coalitieakkoord voor gekozen om de subsidie te beëindigen. Van Esch sprak de wethouder stevig aan op deze uitspraken en benadrukte dat het Milieucentrum met haar jaarverslagen en toekomstplannen een concrete vraag bij het college heeft neergelegd. Deze vraag zou de wethouder kunnen aangrijpen om ondersteuning aan het Milieucentrum te geven zodat de organisatie in 2018 haar proces richting zelfstandigheid kan afronden. Daarbij maakte van Esch de vergelijking met culturele instellingen waarvoor de raad wél regelmatig –terecht – de keuze maakt om door middel van een incidentele bijdrage te voorkomen dat maatschappelijk relevante organisaties moeten sluiten.

Raadslid Eva van Esch: “Dit is ontzettend teleurstellend. Het gaat om zo’n marginaal bedrag als je het naast de totale gemeentebegroting legt, terwijl we zoveel ervaring, kennis en netwerk hiermee verliezen. Het Milieucentrum was al goed op weg om een financieel gezonde en zelfstandige organisatie te worden, en een incidentele bijdrage van de gemeente had hen net het laatste stapje van dit proces kunnen doorhelpen. Alle grote steden hebben een Milieucentrum. Ik begrijp werkelijk niet hoe partijen als D66 en GroenLinks, die altijd zo hard roepen hoe belangrijk zij het duurzamer maken van Utrecht vinden, zo makkelijk deze verstrekkende keuze hebben kunnen maken.”

foto Milieucentrum

foto: Milieucentrum

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief