Dankzij Partij voor de Dieren vuur­werk­vrije zones in Utrecht


14 oktober 2015

De gemeente Utrecht gaat mede dankzij de Partij voor de Dieren maatregelen nemen om het afsteken van vuurwerk in delen van de stad te stoppen. Dit staat in een brief van het college van B&W met antwoorden op vragen van onder meer de Partij voor de Dieren over de jaarwisseling 2015-2016.

Het college zoekt op verzoek van de Partij voor de Dieren naar een ‘aanpak op maat’ voor het hospice in Vleuten, de Vogelopvang, diverse dierenweides en maneges. Zij hebben aangegeven dat zij graag een vuurwerkvrije zone willen. Ook wijst het college voor de komende jaarwisseling minstens vier locaties aan waar voorkomen wordt dat er voor en tijdens de jaarwisseling vuurwerk wordt afgestoken. Deze maatregel volgt op de uitkomsten van het Meldpunt Vuurwerkvrije Straten van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dit voorstel ziet er al een stuk beter uit dan de brief over vuurwerk die we in juli van het college ontvingen. In die brief werd nog vrij negatief gedaan over het instellen van vuurwerkvrije zones en het voorkómen van overlast voor dieren en zorgbehoevenden. Nu gaan we de goede kant op!”

In juli gaf het college aan dat zij enkele zorginstellingen en dierenverblijfplaatsen had benaderd met de vraag of zij behoefte zouden hebben aan een vuurwerkvrije zone. Diverse instellingen gaven aan hier inderdaad behoefte aan te hebben. Op verzoek van de Partij voor de Dieren heeft het college nu ruim 70 zorginstellingen en dierenverblijfplaatsen een brief gestuurd met dezelfde vraag. Eva van Esch: “Op deze manier krijgen we goed in beeld op hoeveel plaatsen er vuurwerkvrije zones kunnen worden ingesteld, zodat zo min mogelijk dieren en mensen last hebben van vuurwerk. We zijn blij dat het college bewoners actief wil stimuleren om op deze plekken geen vuurwerk af te steken.”

De Partij voor de Dieren vroeg het college ook om meldingen over vuurwerkoverlast en schade door vuurwerk apart te registreren bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. Dit gaat vanaf 1 december 2015 ook daadwerkelijk gebeuren.

NB De Partij voor de Dieren heeft bij het college nagevraagd wat zij bedoelt met ‘aanpak op maat’ voor het hospice in Vleuten, de Vogelopvang, diverse dierenweides en maneges. Wij hopen dat ook hier vuurwerkvrije zones worden ingesteld.

Gerelateerd nieuws

Duurzaamheidsparagraaf in aanvraag cultuursubsidie

Culturele instellingen worden verplicht in hun subsidieaanvragen een paragraaf te wijden aan hun duurzaamheidsambities. De Pa...

Lees verder

PvdD aanwezig bij lancering Meat Free Monday op Universiteit Utrecht

Op maandag 12 oktober lanceerden enthousiaste studenten, betrokken bij Green Office van de Universiteit Utrecht (UU), de camp...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief