Dankzij PvdD steeds meer inzicht in gebruik dieren bij evene­menten


18 augustus 2017

De gemeente Utrecht gaat voortaan nauwkeuriger bijhouden of en zo ja, welke en hoeveel dieren er worden gebruikt bij evenementen. Op verzoek van de Partij voor de Dieren was al eerder aan het aanvraagformulier voor evenementen toegevoegd dat evenementenorganisatoren moeten aangeven óf en zo ja, welke dieren ze willen gebruiken en waarvoor, maar nu is op aandringen van de PvdD ook toegevoegd dat ze moeten aangeven om hoevéél dieren het gaat.

Op deze manier krijgt de Partij voor de Dieren meer inzicht in het gebruik van dieren tijdens evenementen en kunnen we het college van B&W beter bevragen hierover. Daarnaast hoopt de PvdD dat organisatoren hierdoor gedwongen worden stil te staan bij wat ze eigenlijk van plan zijn met dieren op hun evenement en wellicht toch besluiten hiervan af te zien.

In het Jaarverslag Dierenwelzijn 2016 was op verzoek van de Partij voor de Dieren al het een en ander aangegeven qua diergebruik (denk aan circus, kerstmarkt e.d.), maar daar stond niet overal bij om hoeveel dieren het gaat. Hoewel de landelijke overheid over (het verbieden van) evenementen met dieren gaat, zijn er wel mogelijkheden om in Utrecht evenementen met dieren beter te reguleren en te weren. Zo liepen er bijvoorbeeld rond Kerst 2015 rendieren door de Zadelstraat. Helaas was daar geen vergunning voor aangevraagd bij de gemeente, maar als de organisatoren dit wél hadden gedaan, dan had de gemeente de rendieren niet toegestaan vanwege mogelijke verstoring van openbare orde en veiligheid. Het is namelijk helaas niet mogelijk het gebruik van dieren te verbieden vanwege dierenwelzijn.

De Partij voor de Dieren wil dat dit verandert en gelukkig heeft onze wethouder dierenwelzijn – ongetwijfeld door ons herhaaldelijke pleidooi om meer voor deze dieren te doen – samen met 35 andere wethouders uit andere gemeenten een brief geschreven naar de landelijke overheid met de vraag of gemeenten voortaan een grotere rol mogen spelen op het gebied van dieren bij evenementen en dit ook zélf zouden kunnen verbieden. De brief is naar de Tweede Kamer gestuurd en we zijn benieuwd wat de reactie zal zijn en of gemeenten straks inderdaad meer zeggenschap hebben over evenementen met dieren. In het geval van Utrecht kan de Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren hier dan nóg meer bovenop zitten en er ook echt voor zorgen dat evenementen als circussen met dieren, reptielenshows en roofvogelshows heel snel tot het verleden behoren in Utrecht.