Dieren­welzijn op agenda college gezet


19 april 2017

Het Jaarverslag Dierenwelzijn 2016 is af. Dit jaarverslag bevat steeds meer informatie over dieren die in Utrecht verblijven en wat de gemeente voor/met hen doet. Dit is het resultaat van inspanningen van de Partij voor de Dieren richting het college van B&W om écht aandacht te hebben voor de dieren waar wij de stad mee delen. Niet alleen is er nu dankzij de PvdD sinds 2014 een jaarverslag, maar wordt deze dankzij de Partij voor de Dieren ook steeds uitgebreider.

Zo staat er op verzoek van de PvdD nu voor het eerst informatie in het jaarverslag over dieren die gebruikt zijn tijdens evenementen waar de gemeente een vergunning voor verleende*. Ook wordt er vermeld dat er een nieuw hengelcontract is, waarbij minder ruimte is voor hengelaars in Utrecht. PvdD-raadslid Eva van Esch: “De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar aantreden in de gemeenteraad voor een verbod op hengelen in Utrecht en daar zijn nu door het college kleine stappen in gemaakt door meer hengelvrije zones in te stellen.”

Het college is tevens bezig met het verkrijgen van een ontheffing van het Rijk om bij bouwprojecten meer rekening te kunnen houden met dieren. Op verzoek van onder meer de Partij voor de Dieren wordt hier op 11 mei 2017 een verdere invulling aan gegeven tijdens een commissiedebat. De PvdD heeft diverse keren aangegeven dat de partij zich zorgen maakt over het feit dat het aantal huismussen in Utrecht nog steeds afneemt, terwijl het landelijk weer een beetje beter met hen gaat. Van Esch: “Met diervriendelijk bouwen alleen wordt deze teruggang niet gekeerd én diverse andere vogelsoorten in Utrecht laten ook een teruggang zien in aantallen. Daar gaat de PvdD dan ook zeker kritisch op inhaken!”

Dierenwelzijn op agenda college
Van Esch: “We kunnen wel zeggen dat het college na drie jaar Partij voor de Dieren in de Utrechtse gemeenteraad aardig wat van haar tijd in dierenwelzijn heeft ‘moeten’ steken. We zijn hier echt de haas in de marathon. Door ons loopt het college een stapje harder.”

Zo bezocht de wethouder Dierenwelzijn op het verzoek van de PvdD-fractie diverse tuincentra om te praten over een stop op de verkoop van dieren en nam het college het initiatief om in G4 verband over dierenwelzijn te gaan praten.

“Uiteraard blijven wij pleiten voor dat hengelverbod en voor onder meer een verbod op het inzetten van dieren voor vermaak tijdens evenementen. Maar het is mooi om te zien dat door onze inzet dierenwelzijn steeds serieuzer wordt genomen, zoals het hoort.”

* Er is geen overzicht van dieren die bij overige evenementen zijn gebruikt en waar geen vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. De gemeente heeft hier geen inzicht/zeggenschap in. Dit is landelijk beleid.