College gaat in gesprek met scholen over ener­gie­op­wek­kende tegels


19 april 2017

Het Utrechtse college van B&W gaat in gesprek met scholen over de eventuele aanleg van energieopwekkende tegels als onderdeel van de verduurzaming van deze scholen. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren.


Foto van http://www.energy-floors.com

De Partij voor de Dieren stelde op 27 maart vragen aan het college over energieopwekkende tegels met ingebouwde zonnepanelen op kinderspeelpleinen, met het verzoek deze in Utrecht te gaan introduceren. Op deze manier wordt op speelse wijze energie opgewekt om bijvoorbeeld telefoons te kunnen opladen of een wifi-spot te laten draaien. Kinderen wekken niet alleen energie op, maar leren ook meer over waar energie vandaan komt en hoe je dit kunt verduurzamen.

Het college antwoordde op 18 april dat zij het voorstel van de Partij voor de Dieren meeneemt in gesprekken met scholen én dat zij openstaat voor voorstellen van het bedrijf Energy Floors voor de inzet van de energieopwekkende tegels op andere locaties in Utrecht. Verder erkent het college dat “Om de energietransitie in Utrecht in 2030 te realiseren moet veel werk worden verzet. Bewustwording en educatie van kinderen over duurzame energie is één van de onderdelen hierin.”

PvdD-raadslid Eva van Esch: “De Partij voor de Dieren blijft het college houden aan de doelstelling Utrecht Klimaatneutraal in 2030. Met voorstellen als deze stimuleren we hen op allerlei manieren na te denken over het verduurzamen van onze stad, en het ook daadwerkelijk uit te gaan voeren, zodat onze stad in 2030 (en wat ons betreft eerder) ook echt klimaatneutraal is”.