Schrif­te­lijke vragen Op speelse wijze stroom opwekken


Indiendatum: 27 mrt. 2017

Schriftelijke vragen 33/2017

Op de website van het AD Rotterdams Dagblad was op 22 maart 2017 het artikel ‘Stroom opgewekt door spelende kinderen’[1] te lezen, over energieopwekkende tegels met ingebouwde zonnepanelen op kinderspeelpleinen. De Rotterdamse initiatiefnemers van Energy Floors noemen het “Leerzaam, omdat kinderen kunnen zien wat ze allemaal moeten doen voor een beetje stroom.” En het stimuleert op een speelse manier bewegen door kinderen en jongeren, omdat er LED verlichting gaat branden als ze op de tegels gaan staan. De eerste tegels zijn onlangs in gebruik genomen op een voetbalveldje in Zeist (zie de tweede foto in het artikel). De Partij voor de Dieren en de PvdA vinden deze manier van energie opwekken niet alleen leerzaam, maar ook duurzaam. Er kunnen met de ‘beweegenergie’ door kinderen en jongeren onder meer telefoons worden opgeladen en er kan een wifi-spot op draaien, maar de geïntegreerde zonnepanelen wekken nog meer (duurzame) stroom op. Het is wat de PvdD en de PvdA betreft een creatieve manier om meer zonnepanelen in gebruik te nemen, naast de mogelijkheid om (school)daken te voorzien van zonnepanelen, voor de nóg grotere stroombehoeften.

De Partij voor de Dieren en de PvdA hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Heeft het college al kennis genomen van dit initiatief van het Rotterdamse bedrijf Energy Floors?

2. Wat vindt het college van dit initiatief en zijn er wellicht al gesprekken gaande met dit bedrijf voor aanleg op kinderspeelplekken, voetbalveldjes en andere locaties in Utrecht, zoals fietspaden?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de PvdA eens dat het leerzaam en nuttig is voor kinderen en jongeren om middels deze tegels meer te leren over waar energie vandaan komt, hoe het wordt opgewekt en hoe (on)duurzaam dit kan zijn? Zo nee, waarom niet?

Rotterdam steekt de komende tien jaar een half miljard in het duurzamer maken van 150 scholen.

4. Is het college bereid met Utrechtse scholen in gesprek te gaan voor toepassing van deze duurzame tegels op school- en speelpleinen? Zo nee, waarom niet? De initiatiefnemers zeggen: “Met zonnestroom zijn echt slagen te maken. Zeker wanneer stoepen, pleinen en fietspaden geplaveid worden met deze tegels. Met de verlichting in de tegels zijn richtingwijzers te maken. Ook mooi voor vliegvelden en winkelcentra.'' Niet alleen kinderen en jongeren kunnen natuurlijk energie opwekken, maar ook alle andere inwoners van Utrecht. In overleg met belanghebbenden (inwoners, bedrijven en anderen) kan op nog veel meer plekken in Utrecht op een speelse manier energie opgewekt worden.

5. Is het college bereid door middel van onder meer een pilot (bijvoorbeeld door energieopwekkende stoepen, pleinen en voetbalveldjes aan te leggen bij een nieuwbouwproject als Rijnvliet) te onderzoeken welke toepassingsmogelijkheden er in Utrecht nog meer zijn voor deze tegels, mede in het kader van Utrecht Klimaatneutraal in 2030 en het Utrechtse Volksgezondheidsbeleid Bouwen aan een Gezonde Toekomst? Zo nee, waarom niet?

[1] www.ad.nl/rotterdam/stroom-van-spelende-kinderen~ac0e312e

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, Partij van de Arbeid

Indiendatum: 27 mrt. 2017
Antwoorddatum: 27 mrt. 2017

Vraag 1 Heeft het college al kennis genomen van dit initiatief van het Rotterdamse bedrijf Energy Floors?

Ja.

Vraag 2 Wat vindt het college van dit initiatief en zijn er wellicht al gesprekken gaande met dit bedrijf voor aanleg op kinderspeelplekken, voetbalveldjes en andere locaties in Utrecht, zoals fietspaden?

Energy floors is één van de marktproducten dat op een educatieve en interactieve manier een bijdrage levert aan de bewustwording van duurzame energie. Er zijn op dit moment geen gesprekken gaande met dit bedrijf.

Vraag 3 Is het college het met de Partij voor de Dieren en de PvdA eens dat het leerzaam en nuttig is voor kinderen en jongeren om middels deze tegels meer te leren over waar energie vandaan komt, hoe het wordt opgewekt en hoe (on)duurzaam dit kan zijn? Zo nee, waarom niet?

Ja. Op een aantal Utrechtse steedes zijn enkele andere voorbeelden te vinden waarbij kinderen op een leerzame manier over energie kunnen leren. Zo zijn er volgens Utrecht Natuurlijk op een aantal steedes energiefietsen te vinden. Dat zijn hometrainers waarop als je voldoende energie maakt een lamp gaat branden. Op Castellum Hoge Woerd is een speeltoestel in de vorm van een bloem met een hart van zonnecellen geplaatst zodat kinderen kunnen ervaren hoe zonne-energie werkt. Op het Castellum zijn meer voorbeelden te vinden om op een beleefbare manier duurzaamheidsmaatregelen te leren kennen via het zogenoemde ‘duurzaamheidsspoor’, bijvoorbeeld over water.

Vraag 4 Is het college bereid met Utrechtse scholen in gesprek te gaan voor toepassing van deze duurzame tegels op school- en speelpleinen? Zo nee, waarom niet?

Met de verschillende schoolbesturen worden gesprekken gevoerd om tot de verduurzaming van schoolgebouwen te komen en de mogelijkheden in beeld te brengen. Dit educatieve product of vergelijkbare producten kunnen als aanvullend idee in deze gesprekken worden meegenomen.

Vraag 5 Is het college bereid door middel van onder meer een pilot (bijvoorbeeld door energieopwekkende stoepen, pleinen en voetbalveldjes aan te leggen bij een nieuwbouwproject als Rijnvliet) te onderzoeken welke toepassingsmogelijkheden er in Utrecht nog meer zijn voor deze tegels, mede in het kader van Utrecht Klimaatneutraal in 2030 en het Utrechtse Volksgezondheidsbeleid Bouwen aan een Gezonde Toekomst? Zo nee, waarom niet?

Om de energietransitie in Utrecht in 2030 te realiseren moet veel werk worden verzet. Bewustwording en educatie van kinderen over duurzame energie is één van de onderdelen hierin. Met het leerzame assortiment op de steedes en een aanbod van lespakketten voor scholen wordt dit onderdeel ingevuld. Op dit moment is er geen vraag bekend om de Energy floors toe te passen in Utrecht. Het staat het bedrijf natuurlijk vrij om een aanbod te doen of bij aanbestedingen met dit product in te schrijven.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Een Boom Per Kind

Lees verder

Schriftelijke vragen Ontwikkelingen Utrechtse Horeca

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer