Schrif­te­lijke vragen Een Boom Per Kind


Indiendatum: 20 mrt. 2017

Schriftelijke vragen 31/2017

NB. Graag zeer spoedige beantwoording in verband met de Boomfeestdag op 22 maart a.s.

Op 9 februari stuurde de stichting Nationale Boomfeestdag u een brief met het verzoek deel te nemen aan de nationale Boomfeestdag en de intentie uit te spreken en te tekenen dat ook in onze gemeente alle kinderen een eigen boom planten tijdens hun basisschooltijd. Deze intentie luidt:

Het college van B&W spreekt de intentie uit dat: onze gemeente ernaar gaat streven, dat elk kind een eigen boom plant tijdens zijn/haar basisschooltijd. Wij leren hen het belang en waarde van bomen in hun leefomgeving en zij helpen ons bij het halen van ons gemeentelijk Klimaatdoel-2020

De Partij voor de Dieren, Groen Links en ChristenUnie ondersteunen dit verzoek van de stichting Nationale Boomfeestdag van harte. Het planten van een boom brengt zowel kinderen als hun ouders in aanraking met natuur en het aanplanten van bomen levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van klimaatverandering en het leefbaar houden van de stad. We zien daarom geen enkele reden om deze intentie niet te onderschrijven.

Daarom hebben de Partij voor de Dieren, Groen Links en de ChristenUnie de volgende vragen:

1. Heeft het college deze intentieverklaring al ondertekend of is het college voornemens dit nog voor de Boomfeestdag op 22 maart te doen? Zo nee: waarom niet, en is het college dan bereid dit op een ander moment alsnog te doen?

2. Doet de gemeente Utrecht dit jaar mee aan Nationale Boomfeestdag? Zo ja, in welke omvang en op welke locatie(s)?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie

Indiendatum: 20 mrt. 2017
Antwoorddatum: 2 mei 2017

Schriftelijke vragen 31/2017

NB. Graag zeer spoedige beantwoording in verband met de Boomfeestdag op 22 maart a.s.

Op 9 februari stuurde de stichting Nationale Boomfeestdag u een brief met het verzoek deel te nemen aan de nationale Boomfeestdag en de intentie uit te spreken en te tekenen dat ook in onze gemeente alle kinderen een eigen boom planten tijdens hun basisschooltijd. Deze intentie luidt:

Het college van B&W spreekt de intentie uit dat: onze gemeente ernaar gaat streven, dat elk kind een eigen boom plant tijdens zijn/haar basisschooltijd. Wij leren hen het belang en waarde van bomen in hun leefomgeving en zij helpen ons bij het halen van ons gemeentelijk Klimaatdoel-2020

De Partij voor de Dieren, Groen Links en ChristenUnie ondersteunen dit verzoek van de stichting Nationale Boomfeestdag van harte. Het planten van een boom brengt zowel kinderen als hun ouders in aanraking met natuur en het aanplanten van bomen levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van klimaatverandering en het leefbaar houden van de stad. We zien daarom geen enkele reden om deze intentie niet te onderschrijven.

Daarom hebben de Partij voor de Dieren, Groen Links en de ChristenUnie de volgende vragen:

1. Heeft het college deze intentieverklaring al ondertekend of is het college voornemens dit nog voor de Boomfeestdag op 22 maart te doen? Zo nee: waarom niet, en is het college dan bereid dit op een ander moment alsnog te doen?

Op de basisscholen in Utrecht zitten ruim 28.000 kinderen. Als elk kind voor zijn tiende verjaardag in Utrecht een boom gaat planten, dan moeten er elk jaar circa 3.500 bomen worden geplant. We komen tot de conclusie dat een letterlijke uitvoering van de intentieverklaring in Utrecht niet werkbaar is. Uiteraard ondersteunen wij het initiatief, maar willen daar in goed overleg met de Stichting een invulling aan geven die beter past bij de Utrechtse situatie door een soortgelijke oplossing als Amsterdam te hanteren: de gemeente Utrecht biedt, de komende vier jaar, jaarlijks op de Nationale Boomfeestdag elke basisschool (118) één boom aan en plant deze ook. We maken daarbij een koppeling tussen de namen van de scholen/leerlingen en de door hen geplante boom.

2. Doet de gemeente Utrecht dit jaar mee aan Nationale Boomfeestdag? Zo ja, in welke omvang en op welke locatie(s)?

Ja, de gemeente Utrecht heeft dit jaar meegedaan aan de Nationale Boomfeestdag. Op de volgende locaties zijn bomen geplant:

- Griftpark: diverse kinderen hebben met medewerkers van Stadsbedrijven een zevenzonenboom en een amberboom geplant

- Opaalweg: leerlingen van De Blauwe Aventurijn hebben circa 25 bomen geplant

- Prinses Amaliapark: leerlingen van OBS De Klimroos hebben, in aanwezigheid van de wethouder, een vertegenwoordiger van de Stichting Nationale Boomfeestdag en een vertegenwoordiger van de Commissaris van de Koning, twee bomen en een aantal heesters geplant.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stand van zaken verduurzaming Utrechtse festivals

Lees verder

Schriftelijke vragen Op speelse wijze stroom opwekken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer