Geen koei­enbrug in Amel­is­weerd


17 april 2015

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het aanleggen van een brug voor de melkkoeien van melkveehouderij Van Dijk in natuurgebied Amelisweerd. De melkveehouder heeft op dit moment een gemend bedrijf van 40 melkkoeien en 40 vleeskoeien, maar wil volledig over op een melkveehouderij. Voor de uitbreiding van zijn melkveehouderij en het laten buiten lopen van de 80 melkkoeien zou het volgens de veehouder noodzakelijk zijn een 5 ton zware brug neer te leggen.

Gemeenteraadslid Van Esch: "We moeten deze boer stimuleren om over te stappen op een biologisch bedrijf in plaats van het faciliteren van een brug die de verdubbeling van het aantal melkkoeien mogelijk maakt."

De Partij voor de Dieren wil geen uitbreidingen van veehouderijen. De PvdD pleit voor kleinschalige biologische landbouw waar de koeien buiten in de wei lopen en zetten in op inkrimping van de veestapel, alternatieven voor dierlijke producten en op biologische landbouw.