Utrecht krijgt verbods­borden tegen dumping van etens­resten voor vogels


17 november 2016

Op aandringen van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie gaat de gemeente Utrecht verbodsborden tegen het dumpen van etensresten plaatsen. Dit gaat zij doen op locaties waar veel overlast wordt ervaren van de dumpingen. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Soms worden hele zakken beschimmeld brood met plastic en al in het water gegooid, of hele pannen met rijst op oevers. Dat helpt de dieren niet, maar ook niet de natuur en omwonenden.”

De Partij voor de Dieren heeft gisteren een aantal locaties aan de gemeente doorgegeven waar wat de partij betreft borden moeten komen. Deze locaties zijn bepaald aan de hand van meldingen van inwoners van Utrecht uit diverse wijken. Zo kreeg de PvdD meldingen van inwoners in Lombok, Zuilen, Overvecht, Oog in Al en Terwijde. Van Esch: “En dat zijn alleen nog maar de mensen die ons tot nu toe hebben gevonden. We hebben het gevoel dat het probleem nog veel groter is en dat mensen niet weten waar ze dumpingen van eten kunnen melden bij de gemeente. Hoe meer mensen hier daadwerkelijk melding van maken, hoe beter hiertegen opgetreden kan worden.”

De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie denken dat de meeste mensen die eten op straat of in het water gooien geen slechte bedoelingen hebben. Maar grote hoeveelheden ‘menseneten’ zijn niet gezond voor vogels, het is slecht voor de waterkwaliteit en daardoor kunnen vissen en andere waterdieren sterven. Ook trekken de etensresten ratten aan, die vervolgens bestreden worden met gif. Naast de verbodsborden pleiten beide partijen ook voor het aanbieden van alternatieven, zoals bijvoorbeeld broodvergisters. Van Esch: “Hiermee krijgt niet alleen het brood een goede bestemming, maar kan er ook lokaal energie worden opgewekt voor bijvoorbeeld buurthuizen of moskeeën. Op deze manier doe je écht iets goeds met je etensresten”.

Heb je ook last van dumpingen van etensresten zoals brood in jouw wijk? Meld het dan via de gemeente: https://utrecht.slimmelden.nl. En meld het ook bij de Partij voor de Dieren (liefst met foto’s en exacte locaties): partijvoordedieren@raad.utrecht.nl.