Gemeente Utrecht verduur­zaamt gasge­bruik op verzoek PvdD


24 juni 2016

De gemeente Utrecht gaat in haar energieaanbesteding voor 2017 opnemen dat haar gasgebruik verduurzaamd wordt. Dit bevestigde zij in een brief naar de gemeenteraad op 24 juni 2016. De gemeente verduurzaamt haar gasgebruik op verzoek van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren vroeg zich af of de gemeente Utrecht naast het gebruik van groene stroom ook een afnemer is van duurzamer gas. Dat is op dit moment nog niet het geval, maar navraag naar het verduurzamen van het gasverbruik binnen de gemeentelijke organisatie stemde de Partij voor de Dieren hoopvol voor de toekomst. Bij de eerstvolgende aanbesteding voor gas, eind dit jaar, is het verduurzamen van het gasgebruik een criterium. Naar aanleiding van de vragen van de Partij voor de Dieren onderzocht de gemeente wat de kosten hiervan zijn. De PvdD diende ook schriftelijke vragen in om van het college duidelijkheid te krijgen over welke vorm van compensatie voor 2016 gekozen wordt. En nu is dus bevestigd dat de gemeente inderdaad aan het verzoek van de Partij voor de Dieren gaat voldoen.

De Partij voor de Dieren vindt het van zeer groot belang dat onze samenleving zo snel mogelijk de overstap maakt van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energie. De overheid moet daarin zelf het goede voorbeeld geven. Duurzamer gas wordt gemaakt uit biomassa en is hernieuwbaar. Het gebruik van gas in de gemeente Utrecht is te groot om volledig te verduurzamen met Nederlandse biomassa. De gemeente maakt de stap naar duurzaam gas daarom door via haar energieleverancier te investeren in een buitenlands duurzamer gasproject.

Biomassa is echter niet per definitie duurzaam. Soms worden er producten van de vee-industrie gebruikt zoals mest of slachtafval. Verre van duurzaam en een vorm van greenwashing; de intensieve veehouderij lijkt op deze manier 'groen', maar is dat zeker niet. Gas van bijvoorbeeld vergist GFT afval of van rioolslib is echter wel een duurzame en diervriendelijke keuze.

Via groengascertificaten is de oorsprong van het gas te achterhalen. De Partij voor de Dieren zal zich verder verdiepen in duurzamer gas en kijken waar dit vandaan kan komen, zodat de gemeente niet investeert in projecten die niet duurzaam zijn. Raadslid Eva van Esch: “We beseffen dat er nog steeds nadelen zitten aan gas, ook aan duurzamer gas. De keuze die de gemeente nu maakt is echter al een stuk beter dan grijs gas. En wij zullen strenge duurzaamheidseisen stellen aan de groengascertificaten waarin de gemeente investeert.”

Voor haar stroomgebruik maakt de gemeente Utrecht al volledig gebruik van Nederlandse windenergie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief