Ontwik­kel­visie Tweede Daals­edijk gemiste kans


3 april 2015

Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2015 werd de Ontwikkelvisie Tweede Daalsedijk besproken. De gemeente Utrecht gaat één van de meest stenige buurten in Utrecht opnieuw inrichten. Op de Ontwikkelvisie kwamen veel negatieve reacties van buurtbewoners en zij verzochten de raadsleden om tegen de Ontwikkelvisie te stemmen. De Partij voor de Dieren stond tijdens de raadsvergadering pal achter het belang van de bewoners en hield een pleidooi voor een échte groene buurt, concrete randvoorwaarden en een alternatieve fietsroute. De PvdD stemde uiteindelijk tegen de ontwikkelvisie, omdat de plannen van de gemeente niet groen genoeg zijn.

Volgens de Ontwikkelvisie Tweede Daalsedijk wordt de nieuwe inrichting van de buurt groen, autoluw en vriendelijk voor langzaam verkeer, zoals de fietser en de voetganger. De uitwerking van deze doelstellingen laat echter een heel ander beeld zien. Dit werd opgemerkt door de bewoners, die vervolgens een buurtschouw voor raadsleden organiseerden en vele tientallen brandbrieven naar de gemeente stuurden. Zij vonden de Partij voor de Dieren en diverse andere partijen aan hun zijde.

De Partij voor de Dieren ziet een uitgelezen kans voor de gemeente Utrecht voor het ontwikkelen van een ‘groene oase’ in dit versteende stadsdeel. Volgens de Partij voor de Dieren is er ruimte voor tenminste 40% groen. [1] De gemeente zou tevens niet alleen rondom het plangebied moeten vergroenen, maar óók in de buurten zelf. Tijdens het ontwikkelen van bouwplannen moet men ook rekening houden met bestaand groen. In de Ontwikkelvisie is slechts aan de randen van de wijk wat meer groen gepland, in totaal 28% van het plangebied. Te weinig, zo vindt PvdD raadslid Eva van Esch: “Voor het vergroten van de leefbaarheid van de Tweede Daalsedijk en omgeving, is het noodzakelijk om deze versteende buurt om te toveren tot een groene oase, een soort Central Park van Utrecht. Voor de geplande langzaamverkeersverbinding wordt echter een deel van het bestaande groen opgeofferd en een deel van de bomen in het Julianapark gekapt. Terwijl notabene aan de andere kant van de wijk gebruik gemaakt kan worden van een bestaande fietsroute langs het spoor. De PvdD diende hiervoor een motie in [2], maar die haalde het helaas niet, omdat de wethouder volhield dat ons voorstel niet binnen het geplande gebied viel. Ook wil de gemeente Utrecht het autoverkeer door allerlei smalle straatjes loodsen, vanwege de verkeersaantrekkende werking van alle nieuw te bouwen woonruimte, terwijl de doelstelling ‘autoluw’ is. Die keuzes zijn onbegrijpelijk! Maak er een echte fietswijk van en investeer in een duurzaam woningbouwproject zonder parkeergelegenheid. Steeds meer mensen in Utrecht kiezen er namelijk bewust voor geen auto aan te schaffen.”

In de Ontwikkelvisie ontbreekt het volgens de Partij voor de Dieren aan concreet uitgewerkte randvoorwaarden [3] en is de financiering van de omschreven fietstunnel nog niet rond. Ook is er nog veel onduidelijkheid over het schoonmaken van de ernstige bodemverontreiniging en de samenwerkingsovereenkomst met de NS. PvdD raadslid Eva van Esch concludeert: “Voor de Partij voor de Dieren waren er genoeg redenen om gisteren tegen de Ontwikkelvisie te stemmen. Dit plan zit nog vol onzekerheden, niet vastgestelde kaders en absurde oplossingen!”

Verwijzingen:
[1] https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/moties/motie-maak-van-spoorzone-2e-daalsedijk-een-groene-oase
[2] https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ontwikkelvisie-spoorzone-tweede-daalsedijk
[3] https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-ontwikkelvisie-zonder-duidelijke-randvoorwaarden

Gerelateerd nieuws

Succes voor dieren in de goot

Tijdens de Utrechtse raadsvergadering van 19 maart 2015 behaalde de Partij voor de Dieren een succes voor ‘dieren in de goot’...

Lees verder

Geen ballonoplatingen meer met Koningsdag in Utrecht-Oost

Partij voor de Dieren Utrecht kreeg vanmorgen van het Utrechts Oranje Comité (UOC) te horen dat Oranjevereniging Utrecht-Oost...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief