Succes voor dieren in de goot


21 maart 2015

Tijdens de Utrechtse raadsvergadering van 19 maart 2015 behaalde de Partij voor de Dieren een succes voor ‘dieren in de goot’. In een amendement over de nieuwe Kaderbrief Dierenwelzijn vroeg de PvdD de wethouder in kaart te brengen wat de gemeente voor dieren doet die in de goot, op de weg of op andere voor dieren gevaarlijke plekken belanden. De wethouder Dierenwelzijn steunde de strekking van het amendement en gaf aan het te gaan verwerken in de Kaderbrief. Dit betekent onder meer dat er nu zwart op wit staat dat er maatregelen voor dieren moeten worden getroffen bij Utrechtse wateren.

In de Kaderbrief Dierenwelzijn staan veertig aanbevelingen van de Dierenbescherming, waar de gemeente Utrecht op reageert door aan te geven wat zij met deze aanbevelingen doet. Helaas gaf de gemeente in de ogen van de PvdD in sommige gevallen te summier weer welke maatregelen zij neemt voor dieren.

Eva van Esch, raadslid Partij voor de Dieren: “Navraag bij een ambtenaar leerde ons dat de gemeente best op de goede weg is met het aanleggen van faunapassages. Wij willen echter zwart op wit hebben dat ambtenaren ook werk gaan maken van het aanleggen van Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) om zo te voorkomen dat dieren die in de Utrechtse wateren belanden er niet meer uit kunnen komen.” Doordat het amendement wordt overgenomen worden er nu FUP’s aangelegd langs oevers waar dieren niet zelf op kunnen klimmen.

N.B. de gehele tekst over maatregelen voor dieren bij wegen en goten luidt als volgt:

“Wij voeren deze aanbeveling uit door aanleg en beheer van faunapassages. In Utrecht liggen meerdere faunapassages onder wegen en langs watergangen. Onder faunapassages wordt verstaan: buizen en tunnels onder wegen, ecoducten, looprichels langs pijlers van bruggen en doortrekken van oevers onder bruggen. Ook worden stobbenwallen en schanskorven aangelegd onder snelwegen (beschutting voor dieren voor veilige oversteek). Daarnaast worden FUP’s (Fauna Uitreed Plaatsen) waar nodig gerealiseerd langs oevers. Op plekken waar amfibieëntrek plaatsvindt, zijn voorzieningen in de straatkolken aangebracht, waardoor de dieren uit de straatkolk kunnen klimmen. Deze worden iedere 5 jaar gemonitord. Dit jaar loopt een 3e ronde van dit onderzoek. De uitkomsten zullen in 2015 beschikbaar zijn.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief