PvdD stemt tegen nieuwe Utrechtse Dieren­wel­zijnsnota


20 maart 2015

Na precies 1 jaar geleden gekozen te zijn in de gemeenteraad van Utrecht ging het tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 maart over de nieuwe dierenwelzijnsnota. De Partij voor de Dieren heeft hard gepleit voor een nieuwe nota, maar mist de ambitie bij het college van B&W om dierenwelzijn écht op de kaart te willen zetten. Daarom stemde de Partij voor de Dieren tegen de nota. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Het beleid is niet ambitieus genoeg en fundamentele punten, zoals een verbod op hengelen, worden niet meegenomen in de nota. Dit college zegt te gaan voor een diervriendelijk beleid, maar handelt er niet naar.”

De Partij voor de Dieren diende tijdens de Raad 13 moties en amendementen in. Van Esch: “Voor ons is dat een zeer bescheiden aantal, maar voor sommige andere partijen was dit even slikken.”

Het amendement Welzijn dieren voorop werd niet aangenomen, maar wethouder dierenwelzijn Paulus Jansen zegde wel toe dat de 2 kaders van het beleid: 1) Het welzijn van dieren staat voorop in het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid en 2) Dierenwelzijn is geïntegreerd in de verschillende onderdelen van gemeentelijk beleid worden toegepast. De PvdD zal hierop blijven toezien.

Vermaak met dieren
Er zijn geen paardenmarkten in Utrecht, maar de PvdD wilde met haar amendement Geen paardenmarkten in Utrecht voorkomen dat dit zou kunnen gebeuren. Dit amendement werd aangenomen. Het college moet zich nu indien er een aanvraag komt houden aan het protocol welzijn paardenmarkten.

Op de motie Bruiloften zonder duivenleed, zegde de wethouder toe actief het oplaten van sierduiven bij bruiloften te gaan ontmoedigen. Het dierenwelzijn tijdens en rond het loslaten van sierduiven wordt ernstig aangetast, aangezien sierduiven langere tijd in een kleine kooi worden gestopt, niet in staat zijn grote afstanden af te leggen (dus niet kunnen terugvliegen naar de verhuurder, in tegenstelling tot wat bruidsparen wordt verteld), vaak verdwalen en hierdoor verhongeren of moeten worden gevangen door de Dierenambulance, om hen te redden van de dood.

Ook hengelsport kwam uitvoerig naar voren in de raadsvergadering. De PvdD diende twee moties in. De eerste motie Geen visles maar duurzaamheidsles werd verworpen, maar de PvdD kreeg een toezegging dat de wethouder met de PvdD langs de basisscholen in Utrecht gaat die vislessen geven om ze te informeren over de kwalijke kant van vislessen. Bij de tweede motie Visverbod, kreeg de PvdD de toezegging dat de wethouder bij het aflopen van de visvergunningen eind 2015 gaat kijken naar visvrije wateren omwille van waterkwaliteit, minder visvergunningen wil afgeven en diervriendelijkheid wil opnemen in de vergunningen.

Het college nam de aanbeveling van de PvdD over om overal in de Utrechtse wateren FUP’s (Fauna Uittreed Plaatsen) te creëren waar nodig. De PvdD besloot daarom het amendement Help dieren uit de goot in te trekken. De PvdD heeft een overzichtskaart gemaakt met alle plekken in Utrecht waar FUP’s absoluut noodzakelijk zijn en zal deze aan het college overhandigen om in ieder geval op die plekken FUP’s te gaan creëren.

Naar aanleiding van het succes van onze Amsterdamse fractie diende de PvdD de motie Die ballon gaat niet op in. Helaas werd deze motie verworpen, mede omdat D66 een verkeerde afweging maakte. Zij stemden tegen omdat ze ballonnen hadden uitgedeeld (zonder helium) tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. De motie ging alleen over heliumballonnen die worden opgelaten. “Wij balen hier enorm van. D66 vond het hypocriet om nu voor deze motie te stemmen, omdat ze een dag daarvoor nog ballonnen aan het uitdelen waren, maar haalde even twee verschillende soorten ballonnen door elkaar. Daarnaast zou het juist mooi zijn geweest als ze als spijtbetuiging juist vóór onze motie hadden gestemd”, aldus Van Esch. VVD-raadslid van Schie at tijdens de Raad een deel van een CDA-ballon op om te illustreren dat dieren hier echt geen last van hebben. De Partij voor de Dieren heeft hij hiermee niet overtuigd, en vele anderen ook niet, gezien de reacties op Twitter.

Huisdieren
De motie Help ook wilde dieren in nood werd door wethouder Jansen overgenomen. Van Esch: “Echt super dat deze motie is overgenomen, want nu gaat de gemeente verder met gespreken met de Dierenbescherming om het ‘Amersfoorste model’ ook in Utrecht in de praktijk te brengen.” De gemeente Amersfoort heeft een contract met de Dierenbescherming waarbij elk gewond dier (wild of niet) geholpen wordt. Dit is in Utrecht nu niet het geval, alleen het vervoer en de opvang van huisdieren en de opvang van vogels wordt nu door de gemeente ondersteund.

Wethouder Jansen gaf aan dat het gemeentelijke beleid is dat er schuilstallen gebouwd mogen worden van maximaal 100m2 en de gemeente de bouw ervan niet in de weg zal zitten. Van Esch: “Een mooie belofte van de wethouder waar we hem dan ook graag aan houden.” Met het ingediende Amendement Schuilstallen voor dieren had de PvdD graag dit beleid vastgelegd gezien in de nieuwe nota. Daar was helaas geen meerderheid voor.

Tijdens de behandeling van de commissievergadering gaf de wethouder al een toezegging om in VNG-verband (met andere gemeenten) een brief te sturen naar de staatssecretaris om de verkoop van dieren in tuincentra en dierenwinkels te verbieden. Tijdens de raadsvergadering gaf de PvdD de wethouder nog een tip om te starten met het schrijven van een eigen brief aan tuincentra en dierenwinkels in Utrecht om te stoppen met de verkoop. Van Esch: “Wij zijn zeker bereid hem een handje te helpen met het opstellen van zo’n brief. Dieren verkopen in een tuincentrum kan echt niet in een stad die zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden.”

Het amendement Hulp aan alle dieren bij rampen kon door een toezegging van de wethouder worden ingetrokken. Hij beloofde dat hij aan Veiligheidsregio Utrecht zal vragen om in het gezamenlijke rampenplan hulp voor álle dieren bij rampen vast te leggen.

Geschiedenis
De oude dierenwelzijnsnota dateerde uit 1999 en de Partij voor de Dieren vond het hoog tijd om deze te moderniseren en er meer dierenwelzijn in te verwerken. De wethouder Dierenwelzijn heeft naar de verzoeken van de PvdD geluisterd en gaf opdracht tot het schrijven van een nieuwe Kaderbrief Dierenwelzijn. Deze gaat nu gelden als uitgangspunt voor alle zaken die met dierenwelzijn te maken hebben in de gemeente Utrecht. Van Esch: “Het beleid mag dan op een aantal punten wel diervriendelijker zijn, maar dat betekent nog niet automatisch dat het in de praktijk beter wordt voor dieren. Wij houden dus zeker de vinger aan de pols van alle betrokkenen die met dierenwelzijn te maken hebben in de gemeente Utrecht.”

Gerelateerd nieuws

Stadsgesprek energie: Gemeente Utrecht zwakt energiedoelstelling af

De gemeente Utrecht stelt dat de energiedoelstelling om in het jaar 2030 als stad klimaatneutraal te zijn nu al niet realisti...

Lees verder

Succes voor dieren in de goot

Tijdens de Utrechtse raadsvergadering van 19 maart 2015 behaalde de Partij voor de Dieren een succes voor ‘dieren in de goot’...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief