Stads­ge­sprek energie: Gemeente Utrecht zwakt ener­gie­doel­stelling af


17 maart 2015

De gemeente Utrecht stelt dat de energiedoelstelling om in het jaar 2030 als stad klimaatneutraal te zijn nu al niet realistisch is en gaat met die boodschap het Stadsgesprek Energie in. Tijdens dit Stadsgesprek Energie mogen 200 willekeurig gekozen Utrechters zich uitspreken over het energievraagstuk. De Partij voor de Dieren vindt dit een enorm zwaktebod en pleitte tijdens de commissiebehandeling voor daadkracht.

Het Stadsgesprek Energie is op zaterdag 14 maart van start gegaan. Tijdens de gesprekken met 200 bewoners van Utrecht, wil de gemeente Utrecht samen op zoek gaan naar alle mogelijke manieren om zoveel mogelijk energie in Utrecht te besparen, zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en de effecten daarvan binnen de stadsgrenzen te laten landen. De ideeën worden vervolgens uitgewerkt in scenario’s waar een concreet energieplan uit voort moet komen. Hoewel dit veelbelovend klinkt, zwakt de gemeente Utrecht haar klimaatdoelstelling voor 2030 nu al af. Wethouder Lot van Hooijdonk: “We weten ook, dat met de huidige stand van de techniek het doel klimaatneutraal in 2030 niet realistisch is.” De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente Utrecht, maar liefst 15 jaar vóór dato, wel bijzonder snel de handdoek in de ring gooit.

Tijdens de Commissie Stad en Ruimte van 12 maart, sprak de Partij voor de Dieren de wethouder aan op dit gebrek aan volhardendheid en daadkracht. De Partij voor de Dieren vreest dat de deelnemers aan het Stadsgesprek Energie hierdoor weinig vertrouwen zullen hebben in het stadsbestuur. Ook zal de noodzaak voor ingrijpende energiebesparende maatregelen niet genoeg duidelijk worden als de gemeente zich niet 100% inzet om haar eigen doelstelling te halen. De Partij voor de Dieren vroeg tijdens de commissievergadering met klem aan het college om nu eindelijk eens daadkracht te tonen door zich aan de gestelde doelstellingen te houden en te stoppen met het eindeloze ‘greenwashen’ van haar beleid. PvdD raadslid Eva van Esch: “Als de gemeente nu inziet dat we met het tempo waarin we nu voortkruipen de energiedoelstelling in 2030 niet gaan halen, dan pleit de Partij voor de Dieren voor ‘meer dan één tandje erbij’. Een stadsbestuur met pit, dat vasthoudt aan haar idealen, dat is wat Utrecht nu het hardst nodig heeft!”

Gerelateerd nieuws

Chemische fabriek BASF hoort niet thuis in Utrechtse woonwijk

Afgelopen donderdag kwam in het nieuws dat er op 10 maart wederom een ongeval had plaatsgevonden bij de chemische fabriek BAS...

Lees verder

PvdD stemt tegen nieuwe Utrechtse Dierenwelzijnsnota

Na precies 1 jaar geleden gekozen te zijn in de gemeenteraad van Utrecht ging het tijdens de raadsvergadering van donderdag 1...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief