Oorkonde voor katten­redders Hopakker Utrecht


13 maart 2015

Op 11 maart 2015 zette Partij voor de Dieren Utrecht twee kattenredders bij Hopakker in Utrecht in het zonnetje: Michael Fitzgerald en zijn vrouw hebben al diverse katten uit het water achter hun huis gered. Zij doen dit omdat de kademuren bij Hopakker erg hoog zijn en er geen voorzieningen zijn aangebracht waardoor dieren zelfstandig uit het water kunnen komen. De dierenvrienden kregen van lijsttrekker Willem van der Steeg en gemeenteraadslid Eva van Esch een oorkonde en werden bedankt voor hun inzet voor de dieren.

Meneer Fitzgerald (links) krijgt een oorkonde van lijsttrekker Willem van der Steeg

Zowel de Utrechtse gemeenteraadsfractie als de waterschapsfractie van de Partij voor de Dieren bij waterschap De Stichtse Rijnlanden maken zich al langere tijd hard voor het aanleggen van mogelijkheden voor dieren om uit de Utrechtse wateren te komen. Vaak zijn kades en oevers zó hoog dat katten en andere dieren onmogelijk weer op de kant kunnen komen als zij in het water belanden. Een van de ‘hotspots’ in de gemeente Utrecht is Hopakker, een plek waar regelmatig dode katten in het water worden aangetroffen.

Willem van der Steeg, lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart a.s.: “Onlangs dienden wij in het waterschap een motie in voor het aanbrengen van zogenaamde kattentrapjes op plaatsen waar dieren uit zichzelf niet uit het water kunnen komen. De hoogheemraad beloofde vervolgens dat er bij nieuwe steile beschoeiingen trapjes zullen worden aangelegd. Echter, bij huidige probleemgebieden gaat het waterschap geen actie ondernemen. Ook de gemeente Utrecht geeft aan dat ze alleen bij renovatiewerkzaamheden zogenaamde ‘Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s)’ gaan aanleggen, maar in de praktijk wordt dit nogal eens vergeten. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het initiatief genomen om samen met bewoners van o.a. Hopakker en de Reviuskade in Utrecht zélf voorzieningen voor dieren aan te leggen.”*

De Partij voor de Dieren blijft zowel bij het waterschap als bij de gemeente Utrecht pleiten voor maatregelen voor dieren in de Utrechtse wateren, want de PvdD vindt dat er permanente maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat dieren in de problemen raken. Dit is beter voor de dieren zélf, maar ook voor de mensen die anders hun geliefde huisdier verliezen.

* hier later meer over op deze website.

Gerelateerd nieuws

Schriftelijke vragen over energieverspilling sportclubs

De fractie van de Partij voor de Dieren las op 5 maart in Metro het artikel 'Sportclubs smijten miljoenen euro’s weg aan ener...

Lees verder

Bewoners en PvdD organiseren reddingsactie voor katten

De Partij voor de Dieren zal op dinsdag 17 maart om 10.30 uur samen met buurtbewoners een klimtouw langs de steile kade bij d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief