Partij voor de Dieren in actie tegen plastic parken


2 maart 2017

De Partij voor de Dieren komt in actie tegen plastic parken in Utrecht. De PvdD is tegen veldjes met kunstgras die middenin de Utrechtse parken liggen. Plastic hoort wat de partij betreft niet in de natuur. Trapveldjes met kunstgras liggen nu direct tegen het natuurlijke groen aan, maar dit plastic is slecht voor dieren en natuur. Om hier aandacht voor te vragen zal raadslid Eva van Esch op 6 maart een stukje kunstgras in het Noordsepark vervangen door biologisch graszaad.

De Partij voor de Dieren stelde al eerder vragen aan het Utrechtse college van B&W over kunstgras in Utrechtse parken. Op sportvelden is discussie ontstaan over het gebruik van kunstgras. Kunstgraskorrels met rubbergranulaat blijken na onderzoek door onder andere de VU namelijk schadelijk te kunnen zijn voor mens, dier, natuur en milieu. Maar ook kunstgras zonder rubbergranulaat is niet goed voor het milieu. Kunstgras bestaat namelijk uit plastic. Als je daarop speelt, laten er stukjes (micro)plastic los, en dat komt ook in de natuur.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Mijn collega-raadslid in Leiden stelde enige tijd geleden vragen in de Leidse gemeenteraad over kunstgras in parken. Ik was erg verbaasd te horen dat Leiden hiervoor gekozen had, maar daarnaast nieuwsgierig of dit ook in Utrecht het geval was. Bij navraag bij het Utrechts college van B&W bleek dat in 10 Utrechtse parken, maar ook in plantsoenen, plastic gras ligt tussen het natuurlijk groen. Dat is wat de Partij voor de Dieren betreft onacceptabel.”

De trapveldjes in de Utrechtse parken zijn ingestrooid met zand in plaats van korrels van rubbergranulaat. Dit neemt niet weg dat ook restanten van kunstgras in de natuur terechtkomen, omdat het plastic door gebruik slijt en kleine stukjes plastic zich verspreiden door de Utrechtse parken. Van Esch: “Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de Plastic Soep die veroorzaakt wordt door de grote hoeveelheid plastic die mensen gebruiken en weggooien. Maar waar geen aandacht voor is – ook niet bij het college van B&W van Utrecht – is het feit dat in onze eigen parken ook plastic slijt en dit schadelijk is voor dieren en natuur.

Daarnaast worden steeds minder kunstgrasmatten gerecycled[1], wat in de toekomst een groot milieuprobleem voor Utrecht en Nederland oplevert. Ook daarom: haal die kunstgrasvelden uit de Utrechtse parken, zorg dat ze goed gerecycled worden en zaai biologisch graszaad in! Wij doen daar op 6 maart vast een voorzetje voor.”

[1] www.dlf.nl/nieuws/artikel/kunstgras-slecht-voor-het-milieu.aspx?Action=1&PID=7184