Vragen over een ratten­pa­radijs in Utrecht


24 februari 2017

De gemeente Rotterdam krijgt dit jaar een 'rattenparadijs' waarmee de knaagdieren op diervriendelijke wijze kunnen worden gevangen. De dieren worden vervolgens uitgezet in een daarvoor aangewezen stadstuin. Initiatiefnemer Rini Biemans wil de populatie ratten in de wijken zo op diervriendelijke wijze verkleinen. De diervriendelijke vangstmethode in de stadswijken moet de bewustwording van inwoners vergroten over hoe je óók met ratten zou kunnen omgaan (in plaats van ze te vergiftigen of klemmen te zetten). Daarbij wordt tevens aangegeven dat de kern van het probleem ligt bij mensen en hoe wij omgaan met de buitenruimte en afval. Voor het idee heeft de heer Biemans ruim 50.000 euro subsidie gekregen van de gemeente Rotterdam.

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren stelde hier vragen over aan het college van B&W. De vragen zijn hier te vinden.