PvdD hekelt afwach­tende houding inzake kunst­gras­korrels


21 februari 2017

De Partij voor de Dieren is ongerust over de afwachtende houding van het college met betrekking tot sporten op kunstgras. TV-programma Zembla presenteerde in haar uitzending van 15 februari 2017 nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar rubbergranulaat, waaruit blijkt dat er wel degelijk milieu- en gezondheidrisico’s zijn. Het Utrechtse college van B&W schuift dit onderzoek terzijde en blijft vertrouwen op het onderzoek van het RIVM. Tot onvrede van de fractie van de Partij voor de Dieren die daarom vragen stelt aan het college van burgemeester en wethouders.


In Utrecht zijn er 11 voetbalvelden, 3 trainingsveldjes en 2 Cruyffcourts met kunstgras met rubbergranulaat. Dagelijks sporten hier jonge kinderen die continu in aanraking komen met de rubberkorrels in het kunstgras. Onderzoek van de VU wijst uit dat er stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen die schadelijk zijn voor vissen en die mogelijk gezondheidseffecten bij mensen kunnen veroorzaken. De VU onderzocht de gevolgen voor zebravissen en zebravisembryo’s die zijn blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen. Met als gevolg dat de embryo’s stierven en de visjes gedragsverandering vertoonden. Zembla stelt op haar website: “Als een chemische stof toxisch blijkt te zijn bij zebravissen, dan is het zeer waarschijnlijk dat die stof bij mensen ook een nadelig effect heeft.”

In een reactie op de uitzending zegt het college op eerder onderzoek van het RIVM te blijven vertrouwen: “Het VU-onderzoek geeft nieuw inzicht maar het inzicht is onduidelijk, omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de proef relevant is voor blootstelling voor de mens.” Raadslid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren is ontevreden met deze afwachtende houding van het college: “Als aanvullend onderzoek aantoont dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn, dan is het toch logisch om het zekere voor het onzekere te nemen? We zien dat gemeentes Amsterdam, Gorinchem en Roosendaal stoppen met rubberkorrels en kiezen voor alternatieven als kurk. Dat is duurder, maar ook gezonder. Tijd dat Utrecht deze overstap ook gaat maken.”

De rubberkorrels vormen niet alleen een gezondheidsrisico voor sportende kinderen, maar hebben ook gevolgen voor dieren en natuur. De schadelijke stoffen uit de korrels komen in het milieu terecht via schoenen en kleding van de sporters en bij regen en wind direct vanaf de velden. Van Esch: “Als de stoffen in de korrels schadelijk zijn voor vissen en zelfs dodelijk zijn voor embryo’s, dan bestaat er ook een kans dat vissen en andere organismes ziek worden van de stoffen uit het granulaat die bijvoorbeeld in het oppervlaktewater terechtkomen. Deze kans kan en wil ik niet accepteren.”

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren hierover schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn hier te lezen.