Partij voor de Dieren tegen natuur­ver­nie­tiging Leeu­westeyn


9 maart 2017

Leeuwesteyn was tot twee jaar geleden een groen gebied waar meer dan duizend oude bomen stonden van allerlei verschillende rassen. Het bos Leeuwesteyn was bewoond door onder meer vleermuizen, padden, kraaien, spechten, buizerds, mollen, spitsmuizen, bosmuizen en konijnen. Afgelopen jaar heeft er een immense kaalslag plaatsgevonden: inmiddels is Leeuwesteyn één grote kale vlakte.

Raadslid Eva van Esch: “Alle oorspronkelijke bewoners zijn uit hun leefgebied weggejaagd. Ik hoop echt dat deze dieren een veilige nieuwe plek hebben kunnen vinden”.

Op de plek van het bos moet nu een grote nieuwe woonwijk gerealiseerd worden. De gemeenteraad stemde vorig jaar al over het Stedenbouwkundig Programma waarmee deze ontwikkeling en de bomenkap mogelijk gemaakt werd. Van Esch: “Andere fracties doen nu alsof er slechts gebouwd gaat worden op een lege vlakte en dit geen invloed op de flora en fauna heeft. Inmiddels is dat misschien zo, maar dat komt omdat deze fracties vorig jaar zélf instemden met een plan om honderden bomen in dit gebied te vellen. Ik vind het niet eerlijk om die voorgeschiedenis nu te verzwijgen. Zonder plannen voor deze woonwijk had het bos er nog gestaan en was het voor vele dieren en planten een verblijfsplaats geweest.”

De Partij voor de Dieren heeft vanwege deze vernietiging vorig jaar als enige partij tegen het Stedenbouwkundig Programma gestemd. Het bos is inmiddels weg en er is weinig meer te redden. Toch stemt de Partij voor de Dieren ook tegen het bestemmingsplan waarin het Stedenbouwkundig Programma wordt uitgewerkt. Van Esch: “Ondanks dat er weinig meer te redden valt wil ik niet meewerken aan het vernietigen van natuur enkel om grond te kunnen exploiteren en bebouwen. Daarom stem ik tegen dit voorstel.”

Impressie Leeuwesteyn vóór de bouwplannen

Bron: Leidsche Rijn - Bomeninventarisatie. Deelgebied: Leeuwesteyn Noord. 2014

Impressie Leeuwesteyn na het "bouwrijp maken"