Partij voor de Dieren mist ambitie in Voor­jaarsnota Utrecht


19 mei 2014

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren ziet weinig ambitie in de zojuist gepresenteerde Voorjaarsnota. “Om Utrecht duurzaam en toekomstbestendig te maken moeten we gaan voor radicaal andere keuzes. Dit college gaat op dezelfde doodlopende weg van economische groei verder, dat is erg jammer”, aldus Eva van Esch, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren heeft niet economische groei als doelstelling, maar een duurzame samenleving. De partij willen een mooi en leefbaar Utrecht achterlaten voor generaties die na ons komen. Dat betekent onder meer: meer groen, schone lucht en zuiver water. In deze Voorjaarsnota wordt nauwelijks aandacht besteed aan deze thema’s. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend waar de 3 miljoen euro voor duurzaamheid aan zal worden besteed. Wat betreft het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit mag wat de partij betreft ook meer ambitie worden getoond. Van Esch: “Om de slechte lucht van Utrecht te verbeteren zijn flinke investeringen nodig. We kunnen het ons niet veroorloven dit door te schuiven. Nu investeren in een schone lucht draagt bij aan het voorkómen van grote gezondheids- en milieuproblemen in de toekomst.”

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het extra bedrag van 8 miljoen euro in het Lokaal Economisch Fonds alleen wordt uitgegeven aan duurzame initiatieven voor het bevorderen van de werkgelegenheid.

De partij maakt zich zorgen over het feit dat de gemeente lijkt in te stemmen met de voorkeursvariant van de Minister om de A27 uit te breiden naar 2x7 rijstroken*. Zorgen bestaan ook over het korten op de subsidies in Utrecht. In totaal wordt er geleidelijk oplopend 7 miljoen bespaard. Daar zal, zoals te lezen is in de Voorjaarsnota, ook het programma Duurzaamheid onder lijden. Voor de Partij voor de Dieren is het niet te rijmen dat het college aan de ene kant zegt te willen inzetten op duurzaamheid, maar tegelijkertijd wil korten op subsidies op dit gebied.

Ook wat betreft de openbare ruimte en groen zijn de ambities laag. In Amelisweerd is bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het invoeren van betaald parkeren, maar hier is alleen gekeken naar een kosten- batenanalyse en niet naar het terugdringen van het aantal auto’s in het gebied.

Voorstellen die de Partij voor de Dieren onder meer wil doen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota zijn het invoeren van het 'de vervuiler betaalt' principe op vele beleidsterreinen. Dit kan onder meer bij het bepalen van de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting. Van Esch: “Mensen die duurzaam leven worden zo beloond voor hun goede gedrag.”

* Meerjaren perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2014, pagina 34

Gerelateerd nieuws

Bescherm mens, dier en milieu met Oud & Nieuw

Partij voor de Dieren en GroenLinks Utrecht willen van het college van B&W weten of ze bereid is een verbod in te stellen op ...

Lees verder

Schriftelijke vragen circussen met dieren in Utrecht

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren diende vandaag schriftelijke vragen in over het toestaan van circussen m...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief