Schrif­te­lijke vragen circussen met dieren in Utrecht


26 mei 2014

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren diende vandaag schriftelijke vragen in over het toestaan van circussen met dieren in de gemeente Utrecht. Dit naar aanleiding van de komst van circus Herman Renz naar de gemeente.

De Partij voor de Dieren wil weten hoeveel aanvragen er per jaar binnenkomen van circussen die met (wilde) dieren werken en op welke manier de gemeente het dierenwelzijn van de dieren die nu nog optreden in Utrecht gewaarborgd wordt.

Daarnaast vraagt de PvdD of de gemeente bereid is, vooruitlopend op de landelijke wet die circussen met wilde dieren verbiedt, een vooruitstrevend beleid te hanteren voor circussen in Utrecht en alle circussen met dieren te weren op de Utrechtse gemeentegrond.

De schriftelijke vragen kunt u hier vinden.