Schrif­te­lijke vragen Circussen met (wilde) dieren in Utrecht


Indiendatum: 26 mei 2014

Schriftelijke vragen 58/2014
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Van 26 mei t/m 9 juni 2014 strijkt circus Herman Renz neer in het Prinses Amaliapark in Utrecht. Dit is te lezen op renz.nl. Dit circus heeft, in de aanloop naar een verbod op wilde dieren in circussen, o.a. hun olifanten en leeuwen afgestoten. Zij gebruiken in 2014 paarden, papegaaien en (wellicht) eenden in hun show.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat circus Herman Renz op dit moment voorstellingen geeft in Utrecht?
  2. Hoe is de vergunningsverlening voor dit circus tot stand gekomen? Welke afwegingen ten aanzien van het gebruik van dieren zijn hierin opgenomen?
  3. In de Nota Dierenrijk Utrecht (1999) staat dat er per jaar 15 aanvragen binnenkomen van circussen. Hoeveel aanvragen zijn dat er nu? En om hoeveel circussen gaat het met wilde en gedomesticeerde dieren (graag onderscheid hierin maken)?
  4. Op welke manier waarborgt de gemeente Utrecht het welzijn van circusdieren in de gemeente en houdt de gemeente de verstoring van openbare orde en veiligheid door circusmedewerkers bij?
  5. Hoe staat de gemeente Utrecht tegenover het gebruik van (wilde en gedomesticeerde) dieren in circussen?
  6. Is de gemeente Utrecht bereid om, vooruitlopend op de landelijke wet die circussen met wilde dieren verbiedt, een vooruitstrevend beleid te hanteren voor circussen in Utrecht en alle circussen met dieren te weren op de Utrechtse gemeentegrond middels bijvoorbeeld het Heemskerkmodel (voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren). Zo nee, waarom niet? Zo ja, neemt u dit dan ook op in de nieuwe versie van de Nota Dierenrijk Utrecht?

Indiendatum: 26 mei 2014
Antwoorddatum: 1 jul. 2014

Schriftelijke vragen 58/2014
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Van 26 mei t/m 9 juni 2014 strijkt circus Herman Renz neer in het Prinses Amaliapark in Utrecht. Dit is te lezen op de website www.renz.nl. Dit circus heeft, in de aanloop naar een verbod op wilde dieren in circussen, o.a. hun olifanten en leeuwen afgestoten. Zij gebruiken in 2014 paarden, papegaaien en (wellicht) eenden in hun show.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat circus Herman Renz op dit moment voorstellingen geeft in Utrecht?

Antwoord: Ja.

2. Hoe is de vergunningsverlening voor dit circus tot stand gekomen? Welke afwegingen ten aanzien van het gebruik van dieren zijn hierin opgenomen?

Antwoord: De aanvraag voor de evenementenvergunning voor circus Herman Renz is, als alle aanvragen voor een evenementenvergunning, conform de bepalingen in afdeling 5.7b van de Algemene Plaatselijke Verordening behandeld en getoetst. Zowel de VRU, de politie als de betrokken gemeentelijke afdelingen hebben advies uitgebracht over de aanvraag. Er zijn in de vergunning geen afwegingen ten aanzien van het gebruik van dieren opgenomen.

3. In de Nota Dierenrijk Utrecht (1999) staat dat er per jaar 15 aanvragen binnenkomen van circussen. Hoeveel aanvragen zijn dat er nu? En om hoeveel circussen gaat het met wilde en gedomesticeerde dieren (graag onderscheid hierin maken)?

Antwoord: In 2013 hebben wij vier aanvragen voor circussen ontvangen. Ook in 2014 zullen dat naar verwachting vier aanvragen zijn. Drie van deze circussen treden op met gedomesticeerde dieren, één met wilde dieren.

4. Op welke manier waarborgt de gemeente Utrecht het welzijn van circusdieren in de gemeente en houdt de gemeente de verstoring van openbare orde en veiligheid door circusmedewerkers bij?

Antwoord: Utrecht volgt de landelijke wetgeving. In de Algemene Plaatselijke Verordening noch in de evenementennota zijn bepalingen opgenomen over dierenwelzijn. Het verplicht bij de vergunningaanvraag aan te leveren ontruimingsplan besteedt aandacht aan dieren. Wij registreren en behandelen alle klachten van omwonenden over overlast; klachten die betrekking hebben op een specifiek evenement registreren wij onder dat evenement.

5. Hoe staat de gemeente Utrecht tegenover het gebruik van (wilde en gedomesticeerde) dieren in circussen?

Antwoord: Bij beslissingen op aanvragen om evenementenvergunningen passen wij het bestaande (voorkeurs)beleid (Nota Dierenrijk Utrecht) toe, dat is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 juni 1999.

6. Is de gemeente Utrecht bereid om, vooruitlopend op de landelijke wet die circussen met wilde dieren verbiedt, een vooruitstrevend beleid te hanteren voor circussen in Utrecht en alle circussen met dieren te weren op de Utrechtse gemeentegrond middels bijvoorbeeld het Heemskerkmodel (voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren). Zo nee, waarom niet? Zo ja, neemt u dit dan ook op in de nieuwe versie van de Nota Dierenrijk Utrecht?

Antwoord: In het collegeprogramma is het voornemen opgenomen om het dierenwelzijnsbeleid te actualiseren, waarbij de landelijke wetgeving als uitgangspunt wordt gebruikt voor ons gemeentelijke beleid.