Schrif­te­lijke vragen Pop-up insec­ten­res­taurant Rentokil


Indiendatum: 28 mei 2014

Schriftelijke vragen 63/2014

Via diverse media, o.a. het AD UN op 22 mei 2014, vernam de Partij voor de Dieren dat insecten- en ongediertebestrijder Rentokil op 4 juni 2014 een insectenrestaurant voor één dag opent op Hoog Catharijne, genaamd Pestaurant. Zij vragen met slogans als “Het smaakt naar nootjes, maar dan met pootjes” en “If you can’t beat them, eat them”, aandacht voor de ‘plagen’ waar mensen mee te maken kunnen krijgen in de zomer én voor het feit dat er “niets mis is met een lekker gebakken insectje”.

Aan de hand van het voorgaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kent u het bericht in het AD UN van 22 mei jl., genaamd “Insecten op het menu van Rentokil”?

2. Kunt u ons vertellen of Rentokil subsidie heeft gekregen van de gemeente Utrecht voor dit initiatief? Zo ja, welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag en hoe hoog is het bedrag dat verstrekt is aan Rentokil?

3. Bent u op de hoogte van andere subsidies voor dit initiatief, bijvoorbeeld vanuit het Rijk of de Europese Unie? Zo ja, kunt u ons vertellen hoe hoog dit bedrag is/deze bedragen zijn?

4. Is de gemeente Utrecht actief betrokken bij de promotie van het eten van insecten in het algemeen? Zo ja, op welke manier en met welke beweegredenen? Neemt u hier de overweging dierenwelzijn in mee? Zo nee, waarom niet?

5. Weet u of er in de gemeente Utrecht meer initiatieven zoals dat van Rentokil gepland staan en speelt de gemeente hier een rol in? Zo ja, op welke manier?

6. In hoeverre kan de gemeente Utrecht invloed uitoefenen op de vergunningen die beheerder Corio afgeeft aan pop-up stores/restaurants op Hoog Catharijne? Kunt u dit toelichten?

7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit initiatief een reclamecampagne is van een commercieel bedrijf om klanten te werven? De Stad Utrecht: “Hiermee wil het ongediertebestrijdingsbedrijf reclame maken (…)”. Zo nee, waarom niet? En indien de gemeente dit initiatief financieel ondersteunt, wat is de afweging geweest om een bedrijf op deze manier te voorzien van gemeentesubsidie?

Indiendatum: 28 mei 2014
Antwoorddatum: 10 jun. 2014

Via diverse media, o.a. het AD UN op 22 mei 2014, vernam de Partij voor de Dieren dat insecten- en ongediertebestrijder Rentokil op 4 juni 2014 een insectenrestaurant voor één dag opent op Hoog Catharijne, genaamd Pestaurant.
Zij vragen met slogans als “Het smaakt naar nootjes, maar dan met pootjes” en “If you can’t beat them, eat them”, aandacht voor de ‘plagen’ waar mensen mee te maken kunnen krijgen in de zomer én voor het feit dat er “niets mis is met een lekker gebakken insectje”.

Aan de hand van het voorgaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kent u het bericht in het AD UN van 22 mei jl., genaamd “Insecten op het menu van Rentokil”?

Antwoord: Ja.

2. Kunt u ons vertellen of Rentokil subsidie heeft gekregen van de gemeente Utrecht voor dit initiatief? Zo ja, welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag en hoe hoog is het bedrag dat verstrekt is aan Rentokil?

Antwoord: Rentokil heeft geen subsidie van de gemeente gekregen.

3. Bent u op de hoogte van andere subsidies voor dit initiatief, bijvoorbeeld vanuit het Rijk of de Europese Unie? Zo ja, kunt u ons vertellen hoe hoog dit bedrag is/deze bedragen zijn?

Antwoord: Wij zijn niet bekend met de subsidies voor dit initiatief bij andere subsidieverstrekkers.

4. Is de gemeente Utrecht actief betrokken bij de promotie van het eten van insecten in het algemeen? Zo ja, op welke manier en met welke beweegredenen? Neemt u hier de overweging dierenwelzijn in mee? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee.

5. Weet u of er in de gemeente Utrecht meer initiatieven zoals dat van Rentokil gepland staan en speelt de gemeente hier een rol in? Zo ja, op welke manier?

Antwoord: De gemeente is hier niet mee bekend.

6. In hoeverre kan de gemeente Utrecht invloed uitoefenen op de vergunningen die beheerder Corio afgeeft aan pop-up stores/restaurants op Hoog Catharijne? Kunt u dit toelichten?

Antwoord: De gemeente gaat niet over de bedrijfsvoering van Corio. Er zijn geen bezwaren over dit initiatief in het kader van gemeentelijke vergunningen.

7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit initiatief een reclamecampagne is van een commercieel bedrijf om klanten te werven? De Stad Utrecht: “Hiermee wil het ongediertebestrijdingsbedrijf reclame maken (…)”. Zo nee, waarom niet? En indien de gemeente dit initiatief financieel ondersteunt, wat is de afweging geweest om een bedrijf op deze manier te voorzien van gemeentesubsidie?

Antwoord: Ja.