Partij voor de Dieren roept college op te kappen met kappen


27 augustus 2015

Tijdens de behandeling van het bomenbeleid in de commissie S&R van de Utrechtse gemeenteraad, op initiatief van onder andere de Partij voor de Dieren, bleek dat het Utrechtse college van B&W wel aangeeft bomenkap koste wat kost te willen voorkomen, maar dat dit in de praktijk nogal eens tegenvalt. Raadslid Eva van Esch hield dan ook een speech waarin zij wederom pleitte voor het ‘kappen met kappen’ van bomen.

Tijdens en net voor het zomerreces stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over de bomenkap in het Zuiderpark (uitbreiding golfbaan), bij de Cremerstraat (leidingen Eneco en uitbreiding treinrails), bij het stadsstrand in Oog in Al, bij Paardenveld en bij de boomgaard langs de Minstroom (gemeentelijk beschermd stadsgezicht). Met name de bomenkap in het Zuiderpark, bij de Cremerstraat en in de boomgaard riepen veel verontwaardigde reacties van bewoners op.

Eneco
Van Esch: “Voor de Cremerstraat worden naar verwachting zelfs bomen gekapt voor de tijdelijke werkzaamheden van Eneco, dus bijvoorbeeld voor de opslag van bouwmaterieel. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel. Het college gaf bij onze kritiek op dit punt aan dat ook zij dergelijke bomenkap willen voorkomen, maar wij vrezen dat het toch gaat gebeuren als de werkzaamheden van Eneco gaan beginnen.” De PvdD heeft het college nu gevraagd om met Eneco te overleggen over het aanleggen van de leidingen op een iets andere locatie, zodat de bomen bij de Cremerstraat gespaard worden.

Ook vinden de PvdD en andere partijen dat bewoners veel makkelijker bezwaar moeten kunnen maken tegen bomenkap in Utrecht. Nu moeten zij (maar ook politieke partijen) voor iedere aanvraag naar het Stadskantoor reizen om de papieren in te zien en dat kost veel tijd en moeite. Het college zegde toe te gaan onderzoeken hoe dit beter kan.

Depressie voorkomen
Tijdens de commissie benadrukte raadslid Eva van Esch dat bomen niet alleen een belangrijke intrinsieke waarde hebben, maar dat zij depressie en obesitas helpen voorkomen, een groot aandeel hebben in de opname van fijnstof en het tegengaan van wateroverlast en ook toeristen en bewoners gelukkiger maken. Van Esch: “Wij willen dan ook dat bomen beter beschermd worden tegen kap door bijvoorbeeld de nu verplichte bomenparagraaf bij bouwplannen te vervangen door een Bomen Effect Analyse (BEA). Deze is uitgebreider en zal een nog grotere drempel opwerpen voor kap. Het college wil echter niet zover gaan en vindt de bomenparagraaf voldoende. Wat er wél komt is een jaarlijkse rapportage over het aantal bomen dat aangeplant wordt in Utrecht, want daar hebben partijen en bewoners nu nauwelijks tot geen inzicht in.”

Wat is bomenhinder?
De Partij voor de Dieren pleitte er ook voor om de huidige kapvergunning strenger te maken voor particulieren. Nu is het vrij makkelijk om bomen te kappen op particulier terrein en bomen met een doorsnede van minder dan 15 centimeter zijn zelfs kapvergunningsvrij. Als een boom ‘hinder’ veroorzaakt verleent het college een kapvergunning, maar het is niet duidelijk wat deze hinder volgens het college inhoudt. Hier vroeg de PvdD meer duidelijkheid over.

De Partij voor de Dieren zal vragen blijven stellen over het bomenbeleid van de gemeente. Van Esch: “Dit college spreekt met mooie woorden, maar uiteindelijk zijn er weinig daden om Utrecht een écht groene stad te maken.”

Gerelateerd nieuws

Eerste duurzaamheidsverslag is stap in goede richting

Tijdens de commissie Stad & Ruimte werd het eerste duurzaamheidsverslag van de gemeente Utrecht besproken. Dit verslag kwam t...

Lees verder

Zeehond in de Utrechtse grachten

Op donderdagavond 27 augustus 2015 haalde de Utrechtse politie een zeehond uit de gracht bij de Weerdsingel. Het dier was nog...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief