Partij voor de Dieren roept op om illegale henge­laars te melden


8 juni 2017

Dankzij pleidooien van de Partij voor de Dieren maakte het college van B&W van Utrecht enige tijd geleden bekend dat er in Utrecht meer hengelvrije zones zijn bijgekomen. Dit is onder meer het geval in alle Utrechtse parken en bij volkstuinen. De Partij voor de Dieren blijft pleiten voor een algeheel hengelverbod, maar is blij dat er nu meer wateren zijn waar geen vissen meer gevangen mogen worden voor vermaak.

Een van de fractiemedewerkers van de Partij voor de Dieren zat onlangs in het Griftpark toen zij twee heren zag die in het water van het park aan het hengelen waren. Aangezien hengelen verboden is in het Griftpark maakte zij een foto van de heren en nam onze fractie contact op met een ambtenaar die over het hengelbeleid in Utrecht gaat. Hij bevestigde dat het inderdaad verboden is om te hengelen in het Griftpark (en ook in de andere Utrechtse parken) en dat hij er melding van zou doen bij zijn collega’s.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Helaas was er geen handhaver aanwezig op de betreffende dag. Die had kunnen ingrijpen en de hengelaars een sanctie kunnen opleggen. Nu kan dat eigenlijk niet meer. De Partij voor de Dieren vindt het vervelend dat deze hengelaars hun hengel uitwierpen in verboden gebied en zich niet aan de regels hielden. Er is nu een nieuw hengelcontract afgesloten met de Utrechtse hengelaars en wij verwachten dat zij zich dan ook aan de regels behorende bij dat contract houden. En dat betekent: niet hengelen in de Utrechtse parken!”.

De Partij voor de Dieren heeft hier melding van gedaan, en roept iedereen op dit ook te doen als zij mensen zien hengelen op locaties waar dat verboden is. Hieronder staat een lijst met locaties. Zie je daar mensen hengelen? Doe dan een melding via https://utrecht.slimmelden.nl of bel de gemeente op telefoonnummer 14030 (dit is het volledige nummer). Je kunt ook de politie bellen op 0900-8844. Geef zoveel mogelijk details door bij je melding. Maak (als je dit durft en niet in de problemen komt) ook foto’s en stuur deze naar de gemeente en naar partijvoordedieren@raad.utrecht.nl.