Strijd zet zich voort voor vervangen rubber­korrels in kunstgras


8 juni 2017

Uit recent verschenen onderzoek in opdracht van onder meer de gemeente Utrecht blijkt dat per kunstgrasveld per jaar meer dan 100 kilo schadelijk instrooimateriaal in de omgeving van de velden terechtkomt. Dat heeft ernstige gevolgen voor het milieu omdat daardoor nano- en microplastics en schadelijke stoffen uit het instrooimateriaal in omliggende bermen en sloten terechtkomen.

De Partij voor de Dieren vroeg een jaar geleden ook al aandacht voor de milieu-effecten van kunstgras. Destijds gaf het college aan dat het inderdaad zou kunnen dat een deel van het instrooimateriaal in de omgeving terecht zou komen. Nu nieuw onderzoek aantoont dat er inderdaad milieuschade optreedt en bovendien concludeert dat gemeenten onvoldoende maatregelen nemen om dit te voorkomen en om dit materiaal op te ruimen vraagt de Partij voor de Dieren opnieuw om opheldering en gemeentelijke maatregelen.

Raadslid Eva van Esch: “De urgentie van dit onderwerp wordt helaas nog niet ingezien door het college. Ook dit onderzoek toont weer aan dat kunstgras ernstige milieuschade veroorzaakt. Ik wil weten wat het college doet om dat in Utrecht te voorkomen. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat kunstgras met rubberen instrooimateriaal zo snel mogelijk vervangen wordt in onze gemeente”.

De raadsvragen zijn hier te vinden.