Partij voor de Dieren Utrecht maakt putten en kolken veilig voor padden en kikkers


Duizenden amfi­bieslacht­offers verwacht in Utrecht

6 maart 2022

Kikkers, padden en andere dieren die in een stoepput vallen, kunnen daar niet zelfstandig uitklimmen. Jaarlijks verdrinken in Nederland meer dan één miljoen amfibieën en andere dieren in deze zogeheten kolken. Met goede voorzieningen kunnen veel doden voorkomen worden. In de nieuwe wijk Leeuwesteyn zijn in een klein deel van de putten uittreedtrapjes geplaatst, maar deze zijn te kort om eruit te kunnen klimmen. Ook uit Lunetten kreeg de PvdD melding van verdrinking van padden en kikkers in putten. Omdat de gemeente het probleem niet goed in beeld lijkt te hebben, onderneemt fractievoorzitter Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren op vrijdag 11 maart actie door voorzieningen voor deze dieren aan te brengen, zodat ze niet meer verdrinken.

Van Heuven: “Een aantal putten en kolken in Leeuwesteyn bevat uitklimmatten voor kleine dieren, maar deze matten zijn helaas te kort, waardoor amfibieën alsnog in de kolk sterven. In Houten werden vorig jaar door de Paddenwerkgroep in slechts enkele wijken 1.700 amfibieën gered uit kolken. De verwachting is dat ook in Utrecht veel amfibieën verdrinken of verhongeren, gewoonweg omdat dit in het hele land veelvuldig gebeurt.” Uit onderzoek van adviesbureau Mertens is gebleken dat er in Leeuwesteyn veel amfibieën voorkomen, zoals de gewone pad. En in Lunetten zijn ook zogenaamde hotspots waar veel kleine dieren verdrinken. Op een aantal plekken in Lunetten heeft de gemeente voorzieningen aangebracht, maar dit is niet voldoende. Daarom zal fractievoorzitter Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren op vrijdag 11 maart om 11 uur in Lunetten en om 12 uur in Leeuwesteyn kolken veilig maken door er een voorziening in te plaatsen die de val van amfibieën kan voorkomen.

Paddentrek en migratie andere kleine dieren
Amfibieën trekken van voor- tot en met najaar in meerdere Utrechtse wijken door de straten op weg naar het paarwater, hun zomer- en winterverblijfplaats. De amfibieën komen onderweg trottoirranden tegen waar zij niet op kunnen klimmen. Gevolg is dat zij naar links of rechts bewegen op zoek naar een mogelijkheid om hun weg te vervolgen. Dan komen zij al gauw bij trottoirkolken terecht, waar zij in vallen. Ook kunnen zij in straatkolken of brandgangkolken vallen. Bij de meeste kolken is er voor de amfibieën geen mogelijkheid hier zelfstandig uit te komen, met als gevolg dat zij hier een langzame dood sterven.

Dat er jaarlijks 1 à 2 miljoen dieren in kolken terecht komen blijkt uit de in 2012 door RAVON uitgevoerde landelijke steekproef naar het voorkomen van amfibieën in straatkolken. Het gaat onder meer om padden, kikkers, salamanders, jonge eendenkuikens, jonge meeuwen, muizen en insecten.

In verschillende Nederlandse gemeenten worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de amfibieën in kolken terecht komen en om ze een mogelijkheid te bieden zelfstandig uit de kolk te komen. Maarten van Heuven, fractievoorzitter PvdD: "In de gemeente Utrecht zijn slechts in een paar wijken voor een heel klein deel van de kolken maatregelen genomen. Wij willen dat de gemeente gaat onderzoeken waar de amfibieën vooral sterven en dat de gemeente meer maatregelen tegen verdrinking en verhongering neemt."

Oplossingen voor dodelijke kolken
Het aantal algemene soorten amfibieën gaat achteruit. De trend van de gewone pad laat zelfs een achteruitgang zien van -50% sinds 2008 volgens Padden.Nu 2020. Dit is voor de Partij voor de Dieren een extra reden om aandacht te vragen voor het probleem. Enkele oplossingen voor de dodelijke kolken zijn zoveel mogelijk directe afwatering op groen, zo min mogelijk trottoirkolken en de ontwikkeling van veilige kolken. Ravon heeft bij een kolkenfabriek gepleit voor de ontwikkeling van een diervriendelijke kolk, maar zij gaan dit niet doen, zolang er geen vraag hiernaar is vanuit gemeenten.

De Partij voor de Dieren vraagt inwoners van Utrecht via een mail naar partijvoordedieren@raad.utrecht.nl het te melden als zij kolken aantreffen waar amfibieën in terecht zijn gekomen. De Partij voor de Dieren wil inzicht krijgen in de wijken waar dit speelt en om hoeveel amfibieën het gaat.

Gerelateerd nieuws

Filmvertoning The Hidden Life of Trees in Utrecht

Filmmiddag met The Hidden Life of Trees en vraaggesprek met lijsttrekker Maarten van Heuven van Partij voor de Dieren Utrech...

Lees verder

PvdD zet in op radicale vergroening van pleinen

Op zaterdag 12 maart houdt de Partij voor de Dieren een actie op 3 stadspleinen onder de titel ‘Steen eruit, groen erin’. Gr...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief