Partij voor de Dieren verzet zich tegen overlast zware industrie Lage Weide


17 juli 2014

De Partij voor de Dieren komt op voor de belangen van bewoners van de Utrechtse wijk Zuilen, die grote overlast ondervinden van de zware industrie op het nabijgelegen industrieterrein Lage Weide. De gemeenteraad stemde vanavond over de vaststelling van het bestemmingsplan Lage Weide, waarin uitbreiding en vestiging van nog meer zware industrie nabij woonwijken mogelijk wordt gemaakt. De Partij voor de Dieren kwam hier eerder vandaag, tijdens de bespreking van het bestemmingsplan in de gemeenteraad, tegen in opstand en diende een amendement in om dit te voorkomen. Helaas stemde geen van de andere fracties met de Partij voor de Dieren mee.

Industriegebied Lage Weide is het enige industriegebied binnen de gemeente Utrecht waar nog zware industrie mogelijk is. Lage Weide wordt nauw omsloten door woonwijken en de bewoners ondervinden nu al zeer veel overlast van stank, geluid en verslechterde luchtkwaliteit. Bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Lage Weide staat het gezonde leefklimaat van omwonenden nog verder onder druk.

De Partij voor de Dieren vindt dat zware industrie niet thuishoort in dichtbevolkt gebieden en dat de gemeente Utrecht een cruciale fout heeft begaan door steeds meer woningen rond dit industriegebied te bouwen. PvdD raadslid Eva van Esch: “De Partij voor de Dieren wil dat er naar de bewoners geluisterd wordt. De gemeente Utrecht zal Lage Weide vroeg of laat van alle kanten insluiten met nieuwe woongebieden, om ruimte te geven aan een groeiend inwoneraantal. De frictie tussen uitbreidende zware industrie zoals in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt en het woongenot van omwonenden zal daarom steeds groter worden. Dáár zou de discussie zich vooral op toe moeten spitsen!”

Met het amendement wilde de partij voorkomen dat er in de Kanaal-Spoorzone mogelijkheden worden gecreëerd voor de vestiging en uitbreiding van industrie van een hogere milieucategorie dan niveau 3.2, met uitzondering van de bedrijven die op dit moment al een maatbestemming hebben. “Het liefst zien wij helemaal geen industrie nabij woonwijken, laat dat duidelijk zijn. De Partij voor de Dieren beseft echter dat er veel tegenstrijdige belangen in het spel zijn. Niet alleen de belangen van de ondernemers en de omwonenden, maar ook van de werknemers die in Lage Weide werken. Daarom ging het amendement alleen over de Kanaal-Spoorzone. Deze zone ligt het dichtst bij de wijk Zuilen”, aldus van Esch. In haar betoog tijdens de raadsvergadering benadrukte zij de verantwoordelijkheid van het college om een gezond leefmilieu voor alle inwoners van Utrecht te bevorderen en te handhaven.

Gerelateerd nieuws

PvdD stelt vragen over natuurschade Gagelbos door Zomerkriebels festival

Op 5 juli 2014 vond in het Gagelbos in Utrecht Overvecht het Zomerkriebels festival plaats. Van tevoren dienden de Natuur- en...

Lees verder

Alle moties PvdD Utrecht voor Voorjaarsnota 2014 aangenomen

De Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft voor al haar ingediende moties tijdens de behandeling va...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief