Partij voor de Dieren wil ener­gie­co­ör­di­nator


15 januari 2016

Tijdens de behandeling van het Energieplan Utrecht op 14 januari vroeg de Partij voor de Dieren het college van B&W om een toezegging een energiecoördinator aan te stellen in de gemeente Utrecht. Dit werd positief ontvangen door wethouder duurzaamheid Lot van Hooijdonk, die aangaf het gesprek aan te gaan met Stadsbedrijven[1].

Stadsbedrijven is verantwoordelijk voor 95% van het energiegebruik door de gemeentelijke organisatie, onder meer in de Utrechtse zwembaden. Binnen de gemeente zijn op dit moment zes bedrijfsonderdelen bezig met het verduurzamen van het energiegebruik van de gemeente. Een energiecoördinator zou dit proces kunnen coördineren, wat bijdraagt aan het sneller verduurzamen van het gehele energiegebruik van de gemeente.

Uit onderzoek, uitgevoerd door een medewerker van de gemeente in verband met zijn studie, blijkt dat het investeren in een energiecoördinator de meest kostenefficiënte maatregel is in het bereiken van een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Deze energiecoördinator heeft zich namelijk binnen een half jaar terugverdiend.

Voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie
Eva van Esch, raadslid Partij voor de Dieren: “We zijn blij dat de wethouder openstaat voor het aanstellen van een energiecoördinator en hopen dat dit zo spoedig mogelijk in gang gezet gaat worden. De wethouder heeft toegezegd de gemeenteraad middels een brief op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Wij wachten deze brief vol verwachting af, want hoe eerder deze persoon aan de slag gaat, des te eerder wordt de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal, zoals eigenlijk al was voorzien voor het jaar 2012.”

De ambitie van het Utrechts college is een klimaatneutraal Utrecht in 2030. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld moet geven door al veel eerder klimaatneutraal te zijn. Op deze manier krijg je volgens de partij het beste de inwoners van Utrecht mee, evenals de bedrijven die gevestigd zijn in Utrecht.

[1] Voorheen Stadswerken

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief