Partij voor de Dieren wil herplant­plicht bomen


6 maart 2018

De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het herplanten van een nieuwe boom na bomenkap verplicht te stellen. Donderdag 8 maart presenteert raadslid Eva van Esch het initiatiefvoorstel tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. De PvdD wil met het voorstel bereiken dat bij de verlening van een kapvergunning het herplanten van nieuwe bomen verplicht wordt. Deze verplichting wordt nu nog met willekeur opgelegd.

Sinds het aantreden van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad in 2014 is de partij altijd heel kritisch geweest op het kappen van bomen. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Té vaak worden bomen nodeloos gekapt en ook worden bij kap niet altijd nieuwe bomen aangeplant.” Het terugplanten van bomen is in gemeentelijk beleid slechts in bepaalde gevallen verplicht gesteld. Dat betekent dat het niet altijd duidelijk is of na kap ook daadwerkelijk nieuwe bomen aangeplant worden. De Partij voor de Dieren probeert hier al jaren inzicht in te krijgen door het stellen van politieke vragen en het indienen van moties, maar de informatie blijkt binnen de gemeentelijke organisatie niet beschikbaar. “Hier maken we ons al zo lang druk over dat we nu zelf met een voorstel komen waarmee we regelen dat het herplanten van bomen gewoon standaard plaatsvindt”, aldus Van Esch.

De afgelopen vier jaar heeft de Partij voor de Dieren zich ontwikkeld tot dé bomenpartij in Utrecht. Van Esch: “Bomen helpen klimaatverandering voorkomen en ze zijn van groot belang voor de biodiversiteit en de gezondheid van mensen in de stad”. De Partij voor de Dieren heeft zich in en buiten de raad ingezet voor bomen die moeten verdwijnen voor bijvoorbeeld nieuwbouw, en waarvan niet duidelijk is of ze ook echt gecompenseerd worden. Van Esch: “Bij bijna alle bouwplannen vragen we of het college inzicht kan geven of bomen terug komen, en vaak geven ze die duidelijkheid niet. Het voelt dan niet goed om met een bouwplan in te stemmen, omdat ik als raadslid mijn controlerende taak onvoldoende kan uitoefenen.”

Aantal bomen op peil
Het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren stelt een wijziging in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) voor die het planten van nieuwe bomen verplicht stelt binnen een periode van 36 maanden vanaf het moment dat de kapvergunning verleend is. Aanvragers van een kapvergunning krijgen de plicht opgelegd de te kappen bomen te compenseren door nieuwe bomen aan te planten op of nabij de locatie van de gekapte bomen. Als herplant echt niet mogelijk is, kan van de plicht afgeweken worden. De aanvrager van de vergunning moet dan een financiële compensatie betalen, waarbij de opbrengsten naar het gemeentelijk groen gaan.

Van Esch: “Dit college zet hard in op groei en nieuwbouw, en dan is het moeilijk om het aantal bomen op peil te houden. Met dit voorstel willen we regelen dat herplant gewoon altijd gebeurt. Dat geeft voor iedereen duidelijkheid”. In Amsterdam en Den Haag zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan.

De gemeenteraad stemt donderdag nog niet over het voorstel, dat gebeurt waarschijnlijk op 7 juni.

bouwrijp maken Leeuwesteyn

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren veganiseert Utrechtse gemeenteraad

Op initiatief van de Partij voor de Dieren zal op donderdag 8 maart de gehele gemeenteraad een volledig plantaardige (vegan) ...

Lees verder

Partij voor de Dieren roept op tot een dierproefvrij Utrecht

De Partij voor de Dieren voerde vandaag actie tegen het feit dat op het Utrecht Science Park nog steeds 35.000 dieren per jaa...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief