PvdD: Bomenkap en ontruiming the Swamp voorbarig


21 november 2018

De Partij voor de Dieren stelt donderdag 22 november vragen aan het college van B&W over het onrechtmatig kappen van bomen aan de Griffioenlaan. In het zogenoemde The Swamp hadden zich mensen gevestigd die het jonge bos naar eigen zeggen beschermden tegen illegale bomenkap. Zij gaven aan dat de benodigde kapvergunningen nog niet rond zouden zijn en bij navraag door de Partij voor de Dieren blijkt dit inderdaad het geval. De mensen zijn inmiddels van het terrein gehaald en er zijn al diverse bomen gekapt.

PvdD-raadslid Anne Sasbrink: “De eigenaar heeft vergunningen nodig voor het kappen van bomen en voor het aanleggen van een nieuwe uitweg. Op geen van beide heeft de gemeente al besloten of deze wel of niet verleend gaan worden. Hij mag dus nog helemaal niet beginnen met bomenkap of andere werkzaamheden. Er moeten 9 bomen gekapt worden voor die uitweg, nog eens 10 bomen voor het bouwrijp maken van het terrein voor het aanleggen van een busremise en voor de busremise zélf worden nog veel meer bomen gekapt. Eeuwig zonde, maar vooral op dit moment dus ook illegaal”.

Omdat de gang van zaken niet klopt, wil de Partij voor de Dieren onder meer van het college weten welke vergunningen exact benodigd zijn en wanneer deze al dan niet verleend worden, welke alternatieven voor de bomenkap er zijn en of de ontruiming van het terrein niet te voorbarig was.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren dient motie in tegen toenemend vliegverkeer

De Partij voor de Dieren dient morgen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019 een motie in om de groeiende luch...

Lees verder

Kom 10 december naar het PvdD event Plastic Fantastic?

Het grote probleem van plastic afval en de plastic soep zal niemand zijn ontgaan. Daarom organiseert Partij voor de Dieren we...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief