PvdD en Chris­tenUnie praten over de bloe­metjes en de bijtjes


15 juni 2016

Op dinsdag 21 juni 2016 organiseren de Utrechtse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie een thema-avond over biodiversiteit: Bloemen en de Bijtjes. Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij wat er goed gaat en wat beter kan op het gebied van biodiversiteit. Na een inhoudelijk deel in het Milieucentrum fietsen de deelnemers naar de Vechtoever (Overvecht) voor een rondleiding door bioloog Kees de Heer.

Tijdens de thema-avond, die plaatsvindt op de langste dag van het jaar, wordt het deel over biodiversiteit van de documentaire One Single Planet van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren vertoond.

One Single Planet
De diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vertegenwoordigen de grootste waarde op aarde, de basis van leven. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Het tempo waarin soorten op dit moment verdwijnen wordt geschat op 100 tot 1.000 keer hoger dan we ooit hebben gezien. In Utrecht nemen soorten als de mus en de gierzwaluw in aantallen af, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.” Er zijn vele oorzaken aan te wijzen voor het verlies van soorten: klimaatverandering, landgebruik, het gebruik van landbouwgif en kunstmest en ontbossing.

Wandeling langs Vechtoever
Bioloog Kees de Heer, betrokken bij de ChristenUnie, neemt de deelnemers aan de thema-avond mee langs de Vechtoever in Overvecht om de biodiversiteit te bewonderen op een plek waar deze kwetsbaar is. De stad heeft meer leefgebieden voor planten en dieren dan in de buitengebieden, dus het is volgens de organiserende partijen van belang gezonde leefgebieden voor mens, dier en natuur te creëren en behouden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief