Partij voor de Dieren zet in 29 minuten spreektijd pleidooi in voor Duur­zaamheid en Groen


16 juni 2016

In de commissiedebatten over de voorjaarsnota 2016 zette de Partij voor de Dieren vol in op Duurzaamheid en groen. In tegenstelling tot eerdere jaren mochten de partijen dit jaar zelf bepalen aan welke onderwerpen ze hun spreektijd wilden besteden. In het avonddebat waarin Duurzaamheid en Groen werden besproken had de Partij voor de Dieren daarom twee tot wel tien keer zoveel in te brengen dan andere fracties.

Raadslid Eva van Esch: “Het is echt fijn dat we dit jaar eindelijk tijd hadden om aandacht te besteden aan onderwerpen die van belang zijn voor dieren, natuur, milieu en de toekomst van de stad. Voorheen kregen we altijd minutenlang om te praten over allerlei bouwplannen, maar daar schiet de stad niets mee op!”

Tijdens het debat hield de Partij voor de Dieren onder meer pleidooien voor de verduurzaming van gasverbruik, voor het in stand houden van de subsidie op groene daken en groene gevels, voor het gebruik van regentonnen in de gemeente, tegen het inkopen van bloemen en planten die met behulp van gif en kunstmest zijn geteeld, voor het zorgvuldig omgaan met de nieuwe natuurwet en voor het schrappen van autoparkeerplaatsen in de stad.

Van Esch: “Onze bijdrage leidde niet direct tot toezeggingen van het college, vooral op het onderdeel groen werd duidelijk dat het indienen van moties tijdens het slotdebat op 30 juni noodzakelijk is om dit college te vergroenen.” De wethouder is nu niet bereid om een stedelijk natuurbeschermingsbeleid maken, terwijl dat wel nodig is als eind 2016 de nieuwe Natuurbeschermingswet geïntroduceerd wordt. Deze nieuwe wet is een decentralisatie waardoor gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen om bij bijvoorbeeld vergunningen voor verbouwingen of bomenkap de gevolgen voor flora en fauna te beoordelen. Ook is de wethouder niet bereid een plan te maken voor groenere inkoop van planten en bloemen en wil hij geen geld reserveren voor verlenging van de subsidieregeling groene daken en gevels.

Samen met de ChristenUnie ontlokte de partij wel de toezegging van deze wethouder om in 2017 deel te nemen aan afvalscheidingsproject 100-100-100.

Wethouder van Hooijdonk had op het gebied van verkeer beter nieuws: de parkeernormen worden geëvalueerd. Dat geeft de Partij voor de Dieren aanleiding om de normen bij te stellen. De wethouder beaamde ook dat het realiseren van fietsparkeerplekken een goede optie is als autoparkeerplaatsen op straat in de binnenstad geschrapt worden.

De Partij voor de Dieren vroeg een oplossing voor de grote hoeveelheid ongebruikte parkeerplaatsen aan de Burgemeester Norbruislaan in Zuilen en vond de wethouder bereid te onderzoeken deze plaatsen te vervangen door groen of hier een P+R locatie te realiseren.

Van Esch: “Tijdens dit debat kregen onderwerpen die er echt toe doen voor een leefbare stad de aandacht die ze verdienen. Andere fracties vonden het wel bijzonder dat onze fractie zoveel spreektijd had tijdens dit debat, maar hopelijk spoort dat hen aan zelf ook meer tijd aan deze onderwerpen te gaan besteden”.

Lees hier de verschillende bijdragen van de Partij voor de Dieren terug:

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/verduurzaming-van-gas
https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/inkoop-van-verantwoord-groen
https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/de-natuurbeschermingswet
https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/regentonnen
https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/groene-daken-en-gevels
https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bereikbaarheid-voorjaarsnota

Gerelateerd nieuws

PvdD en ChristenUnie praten over de bloemetjes en de bijtjes

Op dinsdag 21 juni 2016 organiseren de Utrechtse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie een thema...

Lees verder

Partij voor de Dieren komt met vernieuwend plan voor banen in Utrecht

Bij de bespreking van het onderwerp Werk & Inkomen in het kader van de Voorjaarsnota 2016 presenteerde de Partij voor de Dier...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief