Partij voor de Dieren komt met vernieuwend plan voor banen in Utrecht


16 juni 2016

Bij de bespreking van het onderwerp Werk & Inkomen in het kader van de Voorjaarsnota 2016 presenteerde de Partij voor de Dieren vandaag De MKB-polis: een plan om meer bijstandsgerechtigden aan een baan in het midden- en kleinbedrijf te helpen.

In Utrecht ontvangen ruim 10.000 mensen een bijstandsuitkering. En hoewel er veel werk is, zijn vooral voor midden- en kleinbedrijven hoge loonkosten een drempel voor het aannemen van nieuwe werknemers, omdat vooraf onvoldoende zekerheid bestaat over het feit of deze kosten terugverdiend worden in het bedrijf.

Door het tonen van een filmpje liet raadslid Eva van Esch aan de gemeenteraad zien hoe zij dit plan voor zich ziet. Het voorstel beoogt een verzekering in te stellen voor groeiende MKB-bedrijven die mensen uit de bijstand in dienst nemen. Wanneer de extra omzet de eerste jaren achterblijft bij de gestegen loonkosten, wordt een deel van de loonkosten door de gemeente Utrecht gecompenseerd. Deze verzekering wordt gefinancierd uit de bespaarde bijstandsuitkering, en is daarmee budgetneutraal uit te voeren. Gaat het goed met het bedrijf, dan keert de gemeente de verzekering niet uit. Raadslid Eva van Esch: “Het is een win-win-win situatie. Het MKB durft eerder extra mensen in dienst te nemen, de bijstandsgerechtigde krijgt een volwaardige baan met bijbehorend salaris, en de gemeente heeft een bijstandsgerechtigde minder.”

De Partij voor de Dieren wil dat in Utrecht een plan wordt opgesteld om een pilot te starten met de MKB-Polis. Wethouder Everhardt gaf daarop aan bereid te zijn een vooronderzoek uit te voeren of het plan in Utrecht gestart kan worden. Hierbij gaat hij onder meer bij het MKB peilen of zij interesse hebben.

Een plan van aanpak maken om in Utrecht met een pilot te kunnen starten wil hij echter nog niet. Daarom overweegt de Partij voor de Dieren hiertoe een motie in te dienen tijdens het slotdebat over de Voorjaarsnota op 30 juni 2016. De fracties van de ChristenUnie, SP en PvdA hebben al aangekondigd interesse in het plan te hebben.

In de gemeente Den Haag hebben 39 van de 45 raadsleden vóór het uitwerken van het MKB-plan van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij gestemd. Daar wordt nu een pilot gestart in samenwerking met 100 Haagse MKB-bedrijven. Zo wordt er gekeken of de polis goed werkt.

Lees hier de commissiebijdrage en de hand-out over dit onderwerp terug.